Bramka: Ustawienia połączenia WiFi

Konfigurowanie WiFi z Aplikacji webowej

Definicja połączenia WiFi dostępna jest z aplikacji webowej podczas początkowej prostej konfiguracji, przy pierwszym uruchomieniu urządzenia.

Konfigurację WiFi można też dodać w każdej chwili w konfiguracji Asystenta domowego.
W tym celu, po zalogowaniu się w aplikacji należy:

Przejść do Konfiguracji

Wybrać Integracje

W integracjach wybrać AIS konfiguracja połączenia WiFi

Kreator połączenia z WiFi

Należy postępować krok po kroku zgodnie z opisem w kreatorze dodawania połączenia WiFi.

Konfigurowanie WiFi za pomocą zdalnego pilota

Połączenie WiFi można też skonfigurować za pomocą pilota zdalnego.
Jest to przydatna opcja w przypadku braku monitora lub telewizora z wyjściem HDMI oraz dla osób, które mają problemy ze wzrokiem.

Opcja konfiguracji połączenia WiFi dostępna jest z pilota po przejściu w menu do Ustawienia -> Ustawienia sieci -> Skanowanie dostępnych sieci WiFi.

Konfigurowanie WiFi w Android

Istnieje też możliwość konfiguracji połączenia WiFi z poziomu systemu Android. W tym celu należy wyjść z aplikacji Asystent domowy, a następnie uruchomić ustawienia systemu Android. Instrukcja krok po kroku znajduje się w dokumentacji Przejście do ustawień Android:

Ustawienia WiFi w konsoli Linux

Z poziomu konsoli, ustawienia WiFi możemy wyświetlić za pomocą polecenia

su -c 'cat /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf'