🦟 Broker MQTT - Nowe Mosquitto 2.0.7

Nowe Mosquitto 2.0.7 w naszym repozytorium APT

:mosquito:

:tipping_hand_woman: to jest informacja dla tych co instalują w konsoli pakiety ręcznie (komendą apt) i/lub sami zmieniają ustawienia brokera MQTT. Podczas aktualizacji systemu do nowej wersji automatycznie ustawimy poprawną konfigurację brokera.

Począwszy od wydania Mosquitto w wersji 2.0.0 (w kolejnej aktualizacji dostarczymy wersję 2.0.7), domyślna konfiguracja brokera pozwala na połaczenia tylko z lokalnego hosta (z bramki).

Żeby po aktualizacji działały połączenia z brokerem mqtt z urządzeń w domu, trzeba w konfiguracji dodać nowy listener, np. coś takeigo:

# AIS Config file for mosquitto
# to allow access the broker from other machines
listener 1883 0.0.0.0
allow_anonymous true

image

Tu jest więcej informacji o zmianach w brokerze mosquitto w wersji 2.0.0:

2 polubienia