ESPHome Bluetooth Proxies

W tym wpisie opiszę jak komunikować się z urządzeniami Bluetooth za pośrednictwem urządzeń proxy Bluetooth z oprogramowaniem ESPHome.

Programowanie urządzenia żeby działało jak proxy Bluetooth.

my zaprogramujemy Wireless-Tag WT32-ETH01 urzadzenie które można kupić za około 10$ na Aliexpress

żeby zaprogramować WT32-ETH01 zwieramy IO0 z masą i podłączamy urządzenie za pomocą USB to TTL do portu USB w komputerze

następnie otwieramy stronę ESPHome Bluetooth Proxy w przeglądarce Chrome i wybieramy nasze urządzenie ktore chcemy zaprogramować. Następnie naciskamy CONNECT

wybieramy USB port do którego mamy podłączony konwenter TTL to USB i naciskamy INSTALL

instalacja trwa około 2 minuty

po zakończeniu instalacji, rozwieramy zworę pomiędzy IO0 a GND i podłączamy urządzenie WT32-ETH01 do ethernetu, teraz możemy sprawdzić logi na urządzeniu

urządzenie powinno zostać automatycznie wykryte w Home Assistant

i mamy już obsługę urządzeń Bluetooth w AIS/Home Assistant

4 polubienia