HA Supervisd - Brak dostępu przez WWW

Prośba o pomoc. Powielam mój wpis z wątku “Oficjalne przejście na HASupervised” jako osobny temat.

Wróciłem po tygodniu do domu. System nie działa. Na porcie obervera (4357) wszystko gra (Supervisor:|Connected| |Supported:|Supported| |Healthy:|Healthy) ale na porcie 8123 brak dostępu, na MQTT (8099) brak. Żadne urządzenia nie działają.
Dostęp po SSH działa, root się loguje. Restart supevisora HA nie pomaga.

Ktoś ma może jakiś pomysł? podpowiedź, gdzie szukać?

Co ciekawe - uruchamiam TasmoManagera - pokazuje, że łączy się z serwerem, widzę urządzenia.

Pozdrawiam

1 polubienie

Na początek diagnostyka pracy kontenera homeassistant, co wyświetla lista po komendzie docker ps?

Jeśli kontener jest uruchomiony, to kolejną komendą będzie docker logs homeassistant.

EDIT:
Może coś aktualizowałeś? Takie info z wczoraj na FB:

Wygląda na to, że HA nie wstał…
mam observera, mam podniesione dodatki (SAMBA etc) .

Co do aktualizacji nie wykonywałam, ale nie pamiętam czy nie miałem ustawienia automatycznej aktualizacji. A i reset na pewno się wykonał, bo były przerwy w dostawie prądu

Pozdrawiam

Poszedłem dalej tym tropem i listą komend dockera. Polecenie pokazania wszystkich kontenerów pokazuje, że homeassistant się nie uruchomił. Próba ponownego uruchomienia przez docker start - po kilku chwilach - informacja jak na załączonym obrazku (Exited (1) )

Należy w takich sytuacjach zapoznać się z komendami ha cli:

Masz ich już kilka w tym momencie do przetestowania:

Nie wklejaj obrazków z logami, jest to zupełnie nieczytelne. Skopiuj zaznaczony myszką fragment i wklej jako sformatowany kod.

Jaka jest wersja docker?
docker -v

Docker version 24.0.5, build ced0996

a szerzej
Client: Docker Engine - Community
Version: 24.0.5
Context: default
Debug Mode: false
Plugins:
buildx: Docker Buildx (Docker Inc.)
Version: v0.11.2
Path: /usr/libexec/docker/cli-plugins/docker-buildx
compose: Docker Compose (Docker Inc.)
Version: v2.20.2
Path: /usr/libexec/docker/cli-plugins/docker-compose

Server:
Containers: 13
Running: 12
Paused: 0
Stopped: 1
Images: 14
Server Version: 24.0.5

Próbowałem core check, dostałem informację:
Error: Testing configuration at /config
Fatal error while loading config: maximum recursion depth exceeded
Failed config
General Errors:
- maximum recursion depth exceeded

Successful config (partial)

Home-assistant.log siciągnąłem, 180KB linii błędów - jak poniżej:
024-01-21 16:35:08.590 ERROR (MainThread) [root] Uncaught exception
Traceback (most recent call last):
File “”, line 198, in _run_module_as_main
File “”, line 88, in _run_code
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/main.py”, line 221, in
sys.exit(main())
^^^^^^
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/main.py”, line 209, in main
exit_code = runner.run(runtime_conf)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Wygląda na to, że masz błędną konfigurację homeassistant, która uniemożliwia jego uruchomienie.
Jeśli pamiętasz co ostatnio zmieniałeś lub masz kopię z przed zmian, to musisz sam zweryfikować co jest błędnymi zapisami. Normalnie, przy pracującym HA jest walidacja konfiguracji i system nie pozwala na ponowne uruchomienie z tak krytycznym błędem, wskazując odpowiednim komunikatem jaka część konfiguracji jest do poprawy.

EDIT:
Proponuję komendę ha core check

cezary@armbian:~$ ha core check --help

This commands allows you to check/validate your, currently on disk stored,
Home Assistant Core configuration. This is helpful when you've made changes and
want to make sure the configuration is right, before restarting
Home Assistant Core.

Usage:
 ha core check [flags]

Aliases:
 check, validate, chk, ch

Examples:

 ha core check

Flags:
 -h, --help  help for check

Global Flags:
   --api-token string  Home Assistant Supervisor API token
   --config string   Optional config file (default is $HOME/.homeassistant.yaml)
   --endpoint string  Endpoint for Home Assistant Supervisor (default is 'supervisor')
   --log-level string  Log level (defaults to Warn)
   --no-progress    Disable the progress spinner
   --raw-json      Output raw JSON from the API
cezary@armbian:~$ 

Ha core check kończy się jak wcześniej błędem:

root@ais-dom:~# ha core check
Error: Testing configuration at /config
Fatal error while loading config: maximum recursion depth exceeded
Failed config
General Errors:
- maximum recursion depth exceeded

Successful config (partial)

Próbuję wykonać odtworzenie z backupu (mam pełny) komendą ha backup retore xxxxx, ale to tez kończy sie błędem (po kilku minutach oczekiwania):

root@ais-dom:~# ha backups restore 80ff1c0b
Error: Unknown error, see supervisor

a kolejne użycie:

root@ais-dom:~# ha backups restore 62a17d5b
Error: ‘BackupManager.do_restore_full’ blocked from execution, system is not running - freeze

oba backupy były robione jeszcze z poziomu GUI i walidowane, więc powinny być poprawne.

wydaje się, że backup częściowo się odtwarza - po update miałem homeassistant:2024.1.4 (bodajże) teraz mam (po nieudanym odtworzeniu) qemuarm-64-homeassistant:2024.1.2

Czy poza ponowną instalacją jest możliwe jakieś zreinicjalizowanie do ustawień fabrycznych i odtworzenie z backupu lub przywrócenie przez nadgranie plików (sambą)?
Pozdrawiam
i dziękuję za dotychczasowe sugestie. Doszkalam się. Już mi brakuje pm2 :slight_smile:

Szczerze powiem, że nie mam doświadczenia w tych kwestiach. Sam dopiero od niedawna, jako poligon, mam Armbiana na swoim TV Box w wersji HA z Supervisor, zainstalowanym za pomocą skryptu od AIS. Widzę, że jest tak jak ostrzegają twórcy HA, ta metoda wymaga największyj umiejętności zarządzania systemem hosta oraz Docker, a sam Supervisor wcale nie ułatwia rozwiązywania niektórych problemów.
Osobiście jestem zwolennikiem samego Docker i zarządzania osobnymi kontenerami zamias AddOn’s.
Jeśli kontenery z dodatkami działają, to ja bym spróbował tak.

 1. Zgrać zdalnie cały katalog hassio.
 2. Doktoryzować się z ha cli i próbować odbudować kontener poleceniem rebulid.