📈 InfluxDB i Chronograf na bramce AIS

InfluxDB i Chronograf na bramce AIS

:warning: Opis ten ma charakter edukacyjny
Podobnie jak w przypadku Node-RED, PostgreSQL, MySQL / MariaDB i innych rzeczy, które można instalować na bramce, nie jest to coś, co w AI-Speaker rekomendujemy czy wspieramy.
Jeśli instalujesz bazę danych na bramce to pamiętaj, że jesteś jej administratorem i sam dbasz o ilość danych które są generowane w Twoim systemie i zapisywane w Twojej bazie.

Wprowadzenie

InfluxDB umożliwia programistom tworzenie oprogramowania IoT, analitycznego i monitorującego. Jest przeznaczony do obsługi ogromnych ilości z wielu źródeł. Dane są oznaczone znacznikiem czasu (stemplem czasowym). InfluxDB można zastosować do wizualizacji i analizy danych generowanych przez czujniki w systemie Home Assistant / AIS.

Instalacja na bramce AIS

InfluxDB na stronie InfluxCloud dostarcza gotowe spakowane pliki binarne dla Linux (ARM).

Pobieramy i rozpakowujemy InfluxDB

wget http://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.8.6_linux_armhf.tar.gz
tar xvfz influxdb-1.8.6_linux_armhf.tar.gz

Uruchomienie InfluxDB

Dodaj ścieżkę do influxdb/usr/bin do zmiennej $PATH:

PATH=$PATH:~/influxdb-1.8.6-1/usr/bin/

i uruchamiamy serwer poleceniem:

influxd

Dodanie bazy home_assistant

Uruchom nową konsolę do bramki, w kolejnej zakładce w przeglądarce (żeby nie zatrzymywać serwera IndluxDB) i uruchom w niej klienta influx:

influx

dodaj bazę danych home_assistant poleceniem:

CREATE DATABASE home_assistant;

Konfiguracja z Home Assistant

Na koniec skonfiguruj komponent influxdb w configuration.yaml i uruchom ponownie Home Assistant.

Wizualizacja danych w Chronograf

Możesz także zainstalować Chronograf , aby interaktywnie wyszukiwać i wizualizować dane:

Pobieramy i rozpakowujemy:

wget http://dl.influxdata.com/chronograf/releases/chronograf-1.8.10_linux_armhf.tar.gz
tar xvfz chronograf-1.8.10_linux_armhf.tar.g

dodajemy ścieżkę:

PATH=$PATH:~/chronograf-1.8.10-1/usr/bin/

i uruchamiamy poleceniem (z portem innym niż domyślny 8888 bo na tym działa webowe ssh):

chronograf --port 9999

w przeglądarce na adresie ip bramki i porcie 9999 będzie dostępna aplikacja:

Oczywiście jeżeli chcemy żeby baza Influx uruchamiała się podczas startu bramki, wystarczy dodać do PM2 stosowny proces - analogicznie jak w przypadku:

lub

2 polubienia

Może to jest argument aby stosować to rozwiązanie bazodanowe dla AIS. Był już PostgreSQL, MariaDB , InfluxDB, co wybrać? Oto jest pytanie :laughing:.

MariaDB do przechowywania bieżących danych (np. kilka dni) + InfluxDB do przechowywania i obrazowania długoterminowo

Sorry ale to jeszcze bardziej “komplikuje” życie - konieczność administracji i utrzymywania dwóch różnych silników baz danych. W dodatku i tak w InfluxDB będą dane bieżące i długoterminowe więc nie widzę sensu uruchamiania MariaDB.

bez relacyjnej bazy nie będziesz miał historii i dziennika w systemie
influxDB to dodatek (obok działającej relacyjnej bazy) dla pasjonatów IoT i analizy danych

rozwiejemy te wątpliwości już niebawem :wink:

1 polubienie

I wszystko jasne :slight_smile:, uwielbiam takie proste, konkretne i techniczne odpowiedzi :heart:.