Konfiguracja integracji SolarEdge, fotowoltaika

Na prośbę użytkownika pokażemy jak zintegrować integrację z SolarEdge z Asystentem domowym. Nie jest to nasz wbudowany komponent ale akurat mamy taką instalację fotowoltaiczną więc możemy to opisać.

 1. w konfiguracji przechodzimy do itegracji

 2. wybieramy dodaj nową integrację - naciskając przycisk + na dole po prawej stronie

 3. z listy integracji wybieramy SolarEdge

 1. jolka poinformuje nas głosowo, że dodaje/instaluje zależności i że trzeba poczekać

 1. po dodaniu zależności pojawi się formatka do konfiguracji parametrów integracji - parametry naszej instalacji

 1. dane do integracji (klucz api i identyfikator naszej instalcji) pobieramy ze strony SolarEdge

https://monitoring.solaredge.com/

 1. wklejamy je w formatkę integracji w Asystencie domowym i klikamy zatwierdz

w efekcie dostaniemy info

 1. w narzędziach deweloperskich możemy zobaczyć stan naszych sensorów.
  Tu sprawdzamy jakie nazwy encji ma SolarEdge

 1. Możemy też zaprezentować status encji systemu na karcie w widoku

Niech moc będzie z Wami :muscle: :wave:

3lajki

Zrobiłem wszystko wg instrukcji ale wyświetla się tylko wartość. Co trzeba zrobić żeby był wykres? Czy mogę prosić o wklejenie kodu? Czy da się przeliczyć wartość (podzielić przez 1000 aby uzyskać kWh)?

Zrobiłem wszystko wg instrukcji ale wyświetla się tylko wartość. Co trzeba zrobić żeby był wykres?

żeby wyświetlać pomiary na wykresach trzeba je logować do bazy, w tym celu należy dodać komponent recorder

Czy mogę prosić o wklejenie kodu?

można to wyświetlić na karcie typu picture-elements

ale nie ma do niej jeszcze edytora wizualnego (prace w toku) więc nie jest to proste

kod poniżej tej karty poniżej:

elements:
 - entity: sensor.solaredge_last_year_data_temlate
  icon: 'mdi:solar-power'
  style:
   background-color: yellow
   left: 4%
   top: 5%
  title: Produkcja
  type: state-icon
 - entity: sensor.solaredge_last_year_data_temlate
  prefix: 'Rok: '
  style:
   background-color: yellow
   color: black
   left: 11%
   top: 14%
  suffix: ' KW'
  type: state-label
 - entity: sensor.solaredge_last_month_data_template
  prefix: 'Miesiąc: '
  style:
   background-color: yellow
   color: black
   left: 14%
   top: 22%
  type: state-label
 - entity: sensor.roczne_zuzycie_energii
  icon: 'mdi:counter'
  style:
   background-color: red
   left: 50%
   top: 5%
  title: Zużycie
  type: state-icon
 - entity: sensor.miesieczne_zuzycie_energii
  prefix: 'Rok: '
  style:
   background-color: red
   color: black
   left: 50%
   top: 14%
  type: state-label
 - entity: sensor.roczne_zuzycie_energii
  prefix: 'Miesiąc: '
  style:
   background-color: red
   color: black
   left: 50%
   top: 22%
  type: state-label
 - entity: sensor.miesieczne_zuzycie_energii
  icon: 'mdi:battery-plus'
  style:
   background-color: green
   left: 96%
   top: 5%
  title: Oddano do sieci
  type: state-icon
 - entity: sensor.roczna_energia_oddana_do_sieci
  prefix: 'Rok: '
  style:
   background-color: green
   color: black
   left: 88%
   top: 14%
  type: state-label
 - entity: sensor.miesieczna_energia_oddana_do_sieci
  prefix: 'Miesiąc: '
  style:
   background-color: green
   color: black
   left: 86%
   top: 22%
  type: state-label
image: /local/img/pv1.jpg
type: picture-elements

Czy da się przeliczyć wartość (podzielić przez 1000 aby uzyskać kWh)?

Wszystko się da, prszoę sprawdzić komponent template

sensor:
 - platform: template
  sensors:
   solaredge_last_year_data_temlate:
    value_template: '{{(states.sensor.solaredge_energy_this_year.state | float / 1000) | round(2)}}'
   solaredge_last_month_data_template:
    value_template: '{{(states.sensor.solaredge_energy_this_month.state | float / 1000) | round(2)}}'
   solaredge_life_time_data_template:
    value_template: '{{(states.sensor.solaredge_lifetime_energy.state | float / 1000000) | round(2)}}'

to co jest value_template można sobie napisać w narzędziach deweloperskich -> szablony

Powodzenia, Hey!

1lajk