🐝 Nowa wersja 0.108.9 wydana

Wersja 0.108.9 wydana :heart_eyes_cat:

Wszystko podsumowane i opisane na blogu - zapraszamy do lektury:

Spieszcie się z aktualizacją, bo na alfa mamy już 0.109 i za kilka dni będzie 0.109 beta :wink:

2 polubienia

Zdążyłem zaktualizować zanim jeszcze opis pojawił się tutaj :wink:
Wszystko gra jak na razie :slight_smile:

2 polubienia

Śmiga aż miło


Teraz idzie zigbee

1 polubienie

Aktualizacja zrobiona. Wszystko ok :muscle: :clap:
Ale Koronawirus dalej wraca po usunięciu integracji :stuck_out_tongue_winking_eye:
Oczywiście to uwaga do HA a nie AIS

1 polubienie

Dwie sprawy:

 1. Mam problem z edytowaniem interfejsu Lovelace. Podczas edytowania/dodawania karty nie moge skorzystac z edytora wizualnego, tylko edycja kodu yaml. Wyswietlany blad:

ChunkLoadError: Loading chunk 68 failed. (error: http://192.168.31.180:8180/frontend_latest/chunk.88496d130bcba4558b21.js)
Niestety, polecenie find nie znajduje pliku chunk*.*. Wujek Google sugeruje wyczyszczenie folderu /config/.storage. Czy moge zalozyc ze folder AIS/.storage to odpowiednik config/.storage? :slight_smile:

 1. Przy sprawdzaniu aktualizacji nie mam osobnej sekcji zigbee, mam tylko sekcje Asystent domowy, Android, Linux

 2. Dodatkowy problem - nie moge wyswietlic profilu uzytkownika. Klikniecie w ikonke z w lewym dolnym rogu wyswietla pusta strone z tekstem Error while loading page profile

@badzio - masz nieaktualny frontend - pamiętaj, że po aktualizacji zazwyczaj trzeba wyczyścić cache przeglądarki:

Aktualna wersja frontend to:

Pomoglo, dzieki :slight_smile:

Dziękuję. Aktualizacja przebiegła pomyślnie. Logi żadnych istotnych błędów nie pokazują. Jedynie Lista zakupów wróciła do poprzedniego ustawienia w porównaniu do ostatniej bety i zapisuje się znów do zamkniętego, chronionego hasłem katalogu w shoppinglist.google.com asystenta. Dla mnie mogłoby tak zostać bo zarówno asystent jak i Jolka odczytują tą listę poprawnie, przy czym Jolka wykazuje tu typowe cechy kobiece - tańsze pozycje dublując a droższe i męskie, powiedzmy powyżej miliona zł zapisuje pojedynczo. Bez wątpienia wykazuje tu zapewne zamierzone cechy AI ( artificial intelligence) stąd nazwa AIS.

Mam pytanie odnośnie błędów recordera - gdzie szukać przyczyny?

Szczegóły loga (ERROR)
Logger: aiohttp.server
Source: components/recorder/__init__.py:719
First occurred: 19:27:27 (2 occurrences)
Last logged: 19:27:28

Error handling request
Traceback (most recent call last):
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2285, in _wrap_pool_connect
  return fn()
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 363, in connect
  return _ConnectionFairy._checkout(self)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 773, in _checkout
  fairy = _ConnectionRecord.checkout(pool)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 492, in checkout
  rec = pool._do_get()
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/impl.py", line 238, in _do_get
  return self._create_connection()
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 308, in _create_connection
  return _ConnectionRecord(self)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 437, in __init__
  self.__connect(first_connect_check=True)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 664, in __connect
  pool.dispatch.connect(self.connection, self)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/event/attr.py", line 261, in __call__
  fn(*args, **kw)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/recorder/__init__.py", line 719, in set_sqlite_pragma
  cursor.execute("PRAGMA journal_mode=WAL")
sqlite3.OperationalError: database is locked

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 418, in start
  resp = await task
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 458, in _handle
  resp = await handler(request)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 119, in impl
  return await handler(request)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/http/real_ip.py", line 39, in real_ip_middleware
  return await handler(request)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/http/ban.py", line 72, in ban_middleware
  return await handler(request)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/http/auth.py", line 127, in auth_middleware
  return await handler(request)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/http/view.py", line 123, in handle
  result = await result
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/history/__init__.py", line 348, in get
  significant_changes_only,
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
  result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/history/__init__.py", line 86, in get_significant_states
  for state in execute(query)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/recorder/util.py", line 66, in execute
  row for row in (row.to_native() for row in qry) if row is not None
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/orm/query.py", line 3403, in __iter__
  return self._execute_and_instances(context)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/orm/query.py", line 3425, in _execute_and_instances
  querycontext, self._connection_from_session, close_with_result=True
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/orm/query.py", line 3440, in _get_bind_args
  mapper=self._bind_mapper(), clause=querycontext.statement, **kw
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/orm/query.py", line 3418, in _connection_from_session
  conn = self.session.connection(**kw)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 1133, in connection
  execution_options=execution_options,
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 1139, in _connection_for_bind
  engine, execution_options
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 432, in _connection_for_bind
  conn = bind._contextual_connect()
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2251, in _contextual_connect
  self._wrap_pool_connect(self.pool.connect, None),
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2289, in _wrap_pool_connect
  e, dialect, self
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1555, in _handle_dbapi_exception_noconnection
  sqlalchemy_exception, with_traceback=exc_info[2], from_=e
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/util/compat.py", line 178, in raise_
  raise exception
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2285, in _wrap_pool_connect
  return fn()
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 363, in connect
  return _ConnectionFairy._checkout(self)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 773, in _checkout
  fairy = _ConnectionRecord.checkout(pool)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 492, in checkout
  rec = pool._do_get()
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/impl.py", line 238, in _do_get
  return self._create_connection()
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 308, in _create_connection
  return _ConnectionRecord(self)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 437, in __init__
  self.__connect(first_connect_check=True)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 664, in __connect
  pool.dispatch.connect(self.connection, self)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/event/attr.py", line 261, in __call__
  fn(*args, **kw)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/recorder/__init__.py", line 719, in set_sqlite_pragma
  cursor.execute("PRAGMA journal_mode=WAL")
sqlalchemy.exc.OperationalError: (sqlite3.OperationalError) database is locked
(Background on this error at: http://sqlalche.me/e/e3q8)

Nie wiem czy to przyczyna nowej wersji ale podczas testowania odtwarzaczy przy muzyce z radia internetowego mogę przekierować dźwięk również na wybrane inne odtwarzacze natomiast w przypadku
muzyki ze spotify, youtube czy z podłączonego dysku zewnętrznego nie daje się przekierować dźwięku na wybrane odtwarzacze jak i wybrać z ich pola wyboru źródła. Czy może ktoś przetestować u siebie i potwierdzić bądź wykluczyć błąd systemowy?
odtw4
odtw3

Kolejne pytanie to kto steruje głośność odtwarzaczy komendami głosowymi i w jaki sposób oraz do jakiego poziomu głośności się da?
Wiem, że w usługach są polecenia media_player.volume_down i up
i za pomocą scen da się je wywołać. Chodzi mi o polecenie typu “ciszej o 20%” " głośniej o 50%" proszę o poradę.

baza SQLite na karcie albo dysku usb jest uszkodzona, tak się może stać jeżeli wyciągniesz wymienny dysk gdy system pisze do pliku na nim (alblo zrestartujesz urządzenie wyciągając z prądu)
usuń pliki bazy danych wymiennego dysku i będzie ok,
te pliki to ais.db*

image

ps
jeżeli nie da się usunąć, bo pliki są zablokowane to sformatuj wymienny dysk do FAT32

przekierowanie dźwięku polega na przesłaniu url do mediów (audio/video)
Podobnie jak w chromecast

to co jest wysyłane (url) znajduje się w atrybucie wbudowanego odtwarzacza: media_content_id

jeżeli odtwarzacz, do którego przekierowujesz, jest w stanie odtworzyć dane media, to je odtworzy, jeżeli nie to nie :wink:

Spotify wymaga własnego odtwarzacza - media_content_id nie jest normalnym adresem url ale specjalnym adresem który rozumie tylko klient spotify. Dlatego nie działa przekierowanie muzyki ze spotify.

Jeszcze nie ma takich komend wbudowanych. Możesz je dodać

lub zrobić automatyzację którą nazwiesz np. “Ściszanie” w niej możesz dodać to co chcesz zrobić - tak jak opisałeś usługami a potem uruchamiasz taką automatyzację komendą “uruchom ściszanie”

albo dodać scenę i uruchomić komendą “Scena cisza”, “Scena czytanie książki” itd…

Dziękuję, sprawdzę :wink:

U mnie nadal nie działa odtwarzanie Spotify (ale po aktualizacji chociaż integracja nie znika), nawet na bramce podłączonej do TV. Próbowałem też podłączyć np. słuchawki do AIS ale słychać tylko jakiś pisk/szum - nie wiem czy tak jest ok…

a czy próbowałeś kiedyś robić to zgodnie z instrukcją? :wink:

Mam wrażenie, że robiłem to już dzięsiątki razy, ale dopiero teraz uświadomiłem sobie, że bez pkt 2 - założyłem, że to bez znaczenia czy zaloguję się na bramce czy na kompie przy dodawaniu integracji :crazy_face: wykonałem pkt 2 na bramce i działa :slight_smile: Dziękuję!

2 polubienia

to chyba jednak nasz stary błąd :blush:
problemy z integracjami może powodować nasza integracja ze Spotify która kiedyś dodawała się z elementem data typu string i wartością “ok” (bo tak kiedyś było w HA ok)
image

Teraz element data to obiekt a nie string i to “ok” powoduje problemy.

Usuń integrację spotify a następnie dodaj ponownie, po tym problem z usuwaniem (lub znikaniem) innych integracji powinien ustąpić.

 1. usuwamy integrację ze spotify

 2. restart usługi ais
  image

 3. ponowna konfiguracja spotify

po tej akcji w pliku /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/.storage/core.config_entries będzie poprawnie:

image

po tym powinno dać się usunąć covid-19

Po aktualizacji zauwazylem problem z wyswietlaniem obrazow z kamer:

 • od dluzszego czasu mam karte na ktorej wyswietlam obrazy z wszystkich kamer
 • gdy wchodze w karte podgladu kamer, na poczatku wszystkie kamery sie ladnie laduja
 • po kilku minutach zamiast podgladu z kamer widze pusty ekran (patrz zdjecie ponizej)
 • klikniecie na kamere powoduje wyswietlenie obrazu z kamery, co oznacza ze kamery jako takie sa online
 • problem dotyczy zarowno kamer Wyze jak i Digoo

Przed aktualizacja wszystko smigalo jak nalezy.

image

@jolka oczywiście Twoja szczepiona zadziałała,
brawo znalazłaś szczepionkę na COVID-19 :syringe: :ok_hand:

1 polubienie

nadal nie pomagało, dlatego wymieniłem kartę na drugą i ustąpiło :wink:

1 polubienie