Pobieranie danych ze stacji pogodowej przez webhook

Zakupiłem i skonfigurowałem taką stację pogody:
https://www.foshk.com/Wifi_Weather_Station/WH2650.html

Chcę ją teraz zintegrować z AIS tak jak to jest opisane tutaj (dla HA):

Czy AIS wspiera taki sposób integracji? Jak odpalić i skonfigurować taki webhook?

1 polubienie

Sróbuj tę stację zintegrować poprzez:

Udało się odpalić w oparciu o GitHub - Xorfor/HA-PWS: Capture data directly from your PWS into Home Assistant

Trzeba tylko w apce użyć portu 8180 zamiast 8123

1 polubienie