Problem z zigbe2mqtt DECONZ po aktualizacji Leo

Dziękuję za podpowiedzi napewno będę próbował.Niestety późno dziś skonczyłem prace a na dodatek od 16:00 jestem bez internetu i całe osiedle .Odezwę się napewno jak wykonam te instrukcje.Odpisuje z tel więc proszę o wyrozumiałość.

Witam ponownie
Odnosnie nie działania conbee zrobiłem wszystko wg instrukcji zamieszczam ponizej logi

pkt 1-5 zrealizowany

do puntktu 6:

wpisz lub 4|webcmd  | 
4|webcmd  | > aiscmd@15.9.13 start /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS-webcmd
4|webcmd  | > madrun start
4|webcmd  | 
4|webcmd  | > node bin/cloudcmd.mjs
4|webcmd  | root: /data/data/pl.sviete.dom/files/home
4|webcmd  | url: http://localhost:8000/

2|ais | 2022-02-03 19:20:50 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.ais_asystent_domowy_witamy] AIS Asystent domowy Witamy: Executing step call service
2|ais | 2022-02-03 19:20:50 INFO (MainThread) [homeassistant.components.automation.ais_asystent_domowy_witamy] AIS Asystent domowy Witamy: Executing step delay 1:40:00
PM2   | App [zigbee:5] starting in -fork mode-
PM2   | App [zigbee:5] online
2|ais  | 2022-02-03 19:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.components.ais_usb] [stdout]
2|ais  | Use --update-env to update environment variables
2|ais  | [PM2] Starting /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/index.js in fork_mode (1 instance)
2|ais  | [PM2] Done.
2|ais  | ┌─────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
2|ais  | │ id │ name   │ namespace  │ version │ mode  │ pid   │ uptime │ ↺  │ status  │ cpu   │ mem   │ user   │ watching │
2|ais  | ├─────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
2|ais  | │ 2  │ ais    │ N/A     │ N/A   │ fork  │ 5082   │ 12m  │ 0  │ online  │ 0%    │ 104.2mb │ u0_a32  │ disabled │
2|ais  | │ 3  │ ftp    │ N/A     │ N/A   │ fork  │ 5083   │ 12m  │ 0  │ online  │ 0%    │ 2.5mb  │ u0_a32  │ disabled │
2|ais  | │ 1  │ mqtt   │ N/A     │ N/A   │ fork  │ 5081   │ 12m  │ 0  │ online  │ 0%    │ 5.3mb  │ u0_a32  │ disabled │
2|ais  | │ 4  │ webcmd  │ default   │ N/A   │ fork  │ 5085   │ 12m  │ 0  │ online  │ 0%    │ 38.0mb  │ u0_a32  │ disabled │
2|ais  | │ 0  │ webssh  │ N/A     │ N/A   │ fork  │ 5079   │ 12m  │ 0  │ online  │ 0%    │ 4.1mb  │ u0_a32  │ disabled │
2|ais  | │ 5  │ zigbee  │ default   │ 1.22.1 │ fork  │ 9075   │ 0s   │ 0  │ online  │ 0%    │ 20.1mb  │ u0_a57  │ disabled │
2|ais  | └─────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
2|ais  | [PM2][WARN] Current process list is not synchronized with saved list. Type 'pm2 save' to synchronize.
2|ais  | 2022-02-03 19:21:52 INFO (MainThread) [homeassistant.components.ais_usb] [stderr]
2|ais  | [PM2][ERROR] Process or Namespace zigbee not found
5|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2022-02-03 19:22:01: Logging to console only'
5|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2022-02-03 19:22:01: Starting Zigbee2MQTT version 1.22.1 (commit #c2b5229)
5|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2022-02-03 19:22:01: Starting zigbee-herdsman (0.13.176)
5|zigbee | CREATED DECONZ ADAPTER
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-02-03 19:22:02: Error while starting zigbee-herdsman
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-02-03 19:22:02: Failed to start zigbee
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-02-03 19:22:02: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-02-03 19:22:02: Exiting...
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-02-03 19:22:02: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
5|zigbee |   at SerialPort.<anonymous> (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
5|zigbee |   at SerialPort._error (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
5|zigbee |   at /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
PM2   | App [zigbee:5] exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2   | App [zigbee:5] starting in -fork mode-
PM2   | App [zigbee:5] online
5|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2022-02-03 19:22:41: Logging to console only'
5|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2022-02-03 19:22:41: Starting Zigbee2MQTT version 1.22.1 (commit #c2b5229)
5|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2022-02-03 19:22:41: Starting zigbee-herdsman (0.13.176)
5|zigbee | CREATED DECONZ ADAPTER
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-02-03 19:22:41: Error while starting zigbee-herdsman
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-02-03 19:22:41: Failed to start zigbee
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-02-03 19:22:41: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-02-03 19:22:41: Exiting...
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-02-03 19:22:42: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
5|zigbee |   at SerialPort.<anonymous> (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
5|zigbee |   at SerialPort._error (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
5|zigbee |   at /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
PM2   | App [zigbee:5] exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2   | App [zigbee:5] starting in -fork mode-
PM2   | App [zigbee:5] online
5|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2022-02-03 19:23:20: Logging to console only'
5|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2022-02-03 19:23:20: Starting Zigbee2MQTT version 1.22.1 (commit #c2b5229)
5|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2022-02-03 19:23:20: Starting zigbee-herdsman (0.13.176)
5|zigbee | CREATED DECONZ ADAPTER
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-02-03 19:23:21: Error while starting zigbee-herdsman
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-02-03 19:23:21: Failed to start zigbee
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-02-03 19:23:21: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-02-03 19:23:21: Exiting...
5|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2022-02-03 19:23:21: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
5|zigbee |   at SerialPort.<anonymous> (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
5|zigbee |   at SerialPort._error (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
5|zigbee |   at /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
PM2   | App [zigbee:5] exited with code [1] via signal [SIGINT] tutaj kod

do punktu 7:

$ dmesg | grep tty
[  0.000000]  0.000000@0] Kernel command line: init=/init console=ttyS0,115200 no_console_suspend earlyprintk=aml-uart,0xff803000 ramoops.pstore_en=1 ramoops.record_size=0x8000 ramoops.console_size=0x4000 otg_device=1 reboot_mode_android=normal logo=osd0,loaded,0x3d800000 vout=576cvbs,enable panel_type=lcd_1 lcd_ctrl=0x00000000 hdmitx=,444,8bit hdmimode=1080p60hz frac_rate_policy=1 hdmi_read_edid=1 cvbsmode=576cvbs osd_reverse=0 video_reverse=0 irq_check_en=0 androidboot.selinux=permissive androidboot.firstboot=0 jtag=disable androidboot.hardware=amlogic androidboot.serialno=1234567890 mac=6c:5c:3d:0d:cb:bd androidboot.mac=6c:5c:3d:0d:cb:bd ro rootwait skip_initramfs androidboot.dtbo_idx=0 --cmdline root=/dev/mmcblk0p18 buildvariant=userdebug
[  0.815243]  0.815243@0] ff803000.serial: ttyS0 at MMIO 0xff803000 (irq = 34, base_baud = 1500000) is a meson_uart
[  0.815262]  0.815262@0] meson_uart ff803000.serial: ttyS0 use xtal(24M) 24000000 change 0 to 115200
[  3.091532]  3.091532@0] console [ttyS0] enabled
[  3.101639]  3.101639@0] ffd24000.serial: ttyS1 at MMIO 0xffd24000 (irq = 49, base_baud = 1500000) is a meson_uart
[  5.890775]  5.890775@2] meson_uart ff803000.serial: ttyS0 use xtal(24M) 24000000 change 115200 to 115200
[  26.555450]  26.555450@0] meson_uart ffd24000.serial: ttyS1 use xtal(24M) 24000000 change 0 to 9600
[  26.557967]  26.557967@0] meson_uart ffd24000.serial: ttyS1 use xtal(24M) 24000000 change 9600 to 9600
[  26.566425]  26.566425@0] meson_uart ffd24000.serial: ttyS1 use xtal(24M) 24000000 change 9600 to 115200
[  26.585074]  26.585074@2] meson_uart ffd24000.serial: ttyS1 use xtal(24M) 24000000 change 115200 to 2000000
[  27.127689]  27.127689@3] meson_uart ffd24000.serial: ttyS1 use xtal(24M) 24000000 change 2000000 to 115200
[  27.346449]  27.346449@0] meson_uart ffd24000.serial: ttyS1 use xtal(24M) 24000000 change 115200 to 2000000
[  71.087209]  71.087209@2] meson_uart ff803000.serial: ttyS0 use xtal(24M) 24000000 change 115200 to 9600
[ 794.493123] 794.493123@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 806.633799] 806.633799@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 818.795602] 818.795602@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 830.938382] 830.938382@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 843.081735] 843.081735@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 855.241917] 855.241917@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 867.386348] 867.386348@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 879.547897] 879.547897@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 891.735541] 891.735541@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 903.833778] 903.833778@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 915.979762] 915.979762@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 928.137896] 928.137896@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 940.330649] 940.330649@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 940.405485] 940.405485@1] type=1400 audit(1643912641.223:1441): avc: denied { read write } for pid=9952 comm="node" name="ttyACM0" dev="tmpfs" ino=90626 scontext=u:r:untrusted_app_25:s0:c512,c768 tcontext=u:object_r:device:s0 tclass=chr_file permissive=1
[ 952.497592] 952.497592@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 964.635715] 964.635715@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 976.777803] 976.777803@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 988.988332] 988.988332@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1001.132064] 1001.132064@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1013.273802] 1013.273802@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1025.433762] 1025.433762@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1028.627172] 1028.627172@2] type=1400 audit(1643912740.211:1480): avc: denied { read write } for pid=10667 comm="node" name="ttyACM0" dev="tmpfs" ino=97667 scontext=u:r:untrusted_app_25:s0:c512,c768 tcontext=u:object_r:device:s0 tclass=chr_file permissive=1
[ 1028.627669] 1028.627669@2] type=1400 audit(1643912740.211:1480): avc: denied { read write } for pid=10667 comm="node" name="ttyACM0" dev="tmpfs" ino=97667 scontext=u:r:untrusted_app_25:s0:c512,c768 tcontext=u:object_r:device:s0 tclass=chr_file permissive=1
[ 1028.627698] 1028.627698@2] type=1400 audit(1643912740.211:1481): avc: denied { open } for pid=10667 comm="node" path="/dev/ttyACM0" dev="tmpfs" ino=97667 scontext=u:r:untrusted_app_25:s0:c512,c768 tcontext=u:object_r:device:s0 tclass=chr_file permissive=1
[ 1028.627781] 1028.627781@2] type=1400 audit(1643912740.211:1481): avc: denied { open } for pid=10667 comm="node" path="/dev/ttyACM0" dev="tmpfs" ino=97667 scontext=u:r:untrusted_app_25:s0:c512,c768 tcontext=u:object_r:device:s0 tclass=chr_file permissive=1
[ 1028.627802] 1028.627802@2] type=1400 audit(1643912740.215:1482): avc: denied { ioctl } for pid=10667 comm="node" path="/dev/ttyACM0" dev="tmpfs" ino=97667 ioctlcmd=0x5401 scontext=u:r:untrusted_app_25:s0:c512,c768 tcontext=u:object_r:device:s0 tclass=chr_file permissive=1
[ 1028.627874] 1028.627874@2] type=1400 audit(1643912740.215:1482): avc: denied { ioctl } for pid=10667 comm="node" path="/dev/ttyACM0" dev="tmpfs" ino=97667 ioctlcmd=0x5401 scontext=u:r:untrusted_app_25:s0:c512,c768 tcontext=u:object_r:device:s0 tclass=chr_file permissive=1
[ 1028.627894] 1028.627894@2] type=1400 audit(1643912740.215:1483): avc: denied { lock } for pid=10667 comm="node" path="/dev/ttyACM0" dev="tmpfs" ino=97667 scontext=u:r:untrusted_app_25:s0:c512,c768 tcontext=u:object_r:device:s0 tclass=chr_file permissive=1
[ 1037.595970] 1037.595970@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1049.730650] 1049.730650@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1061.881909] 1061.881909@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1062.095335] 1062.095335@2] type=1400 audit(1643912740.215:1483): avc: denied { lock } for pid=10667 comm="node" path="/dev/ttyACM0" dev="tmpfs" ino=97667 scontext=u:r:untrusted_app_25:s0:c512,c768 tcontext=u:object_r:device:s0 tclass=chr_file permissive=1
[ 1074.025796] 1074.025796@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1086.202048] 1086.202048@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1098.330234] 1098.330234@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1110.473793] 1110.473793@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1122.619341] 1122.619341@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1134.778344] 1134.778344@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1146.938115] 1146.938115@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1159.069360] 1159.069360@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1171.209682] 1171.209682@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1183.369762] 1183.369762@0] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device

Zawartość pliku zigbee2MQttconfiguration.yaml

wpisz lub wklej tuthomeassistant: true
permit_join: false
mqtt:
 base_topic: zigbee2mqtt
 server: mqtt://localhost
serial:
 port: /dev/ttyACM0
 adapter: deconz
frontend:
 port: 8099
advanced:
 log_level: info
 log_output:
  - console
 channel: 11
devices:
 '0x00124b00226976e8':
  friendly_name: przycisk_TEST

@araczkowski pomożesz, nakierujesz co można z tym począć dalej?

2 polubienia

Pierwsza linijka Yamla:
“wpisz lub wklej tuthomeassistant: true”
Pewnie pierdoła

1 polubienie
1 polubienie

Wykonałem dokładna instrukcję punkt po punkcie zamieszczam poniżej log:

wpisz lub ielka moc to wielka odpowiedzialność!. )
 ---------------------------------     
    o  ^__^              
     o (oo)\_______          
      (__)\    )\/\        
        ||----w |         
        ||   ||         
                      
Ta konsola ma moce Super Krowy.      
~ $ pm2 stop zigbee
[PM2] Applying action stopProcessId on app [zigbee](ids: [ 7 ])
[PM2] [zigbee](7) ✓
┌────┬────────────────────┬──────────┬──────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ id │ name        │ mode   │ ↺  │ status  │ cpu   │ memory  │
├────┼────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │ ais        │ fork   │ 0  │ online  │ 0%    │ 103.2mb │
│ 3 │ ftp        │ fork   │ 0  │ online  │ 0%    │ 2.5mb  │
│ 1 │ mqtt        │ fork   │ 0  │ online  │ 0%    │ 5.4mb  │
│ 6 │ tunnel       │ fork   │ 0  │ online  │ 0%    │ 26.5mb  │
│ 4 │ webcmd       │ fork   │ 0  │ online  │ 0%    │ 38.4mb  │
│ 0 │ webssh       │ fork   │ 0  │ online  │ 0%    │ 4.2mb  │
│ 7 │ zigbee       │ fork   │ 0  │ stopped  │ 0%    │ 0b    │
└────┴────────────────────┴──────────┴──────┴───────────┴──────────┴──────────┘
[PM2][WARN] Current process list is not synchronized with saved list. Type 'pm2 save' to synchronize.
~ $ cd zigbee2mqtt/
~/zigbee2mqtt $ node index.js


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      READ THIS CAREFULLY

Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
- serial must be object

If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


~/zigbee2mqtt $ 

Jeszcze raz uruchomiłem ta procedurę log:

( Wielka moc to wielka odpowiedzialność!. )
 ---------------------------------     
    o  ^__^              
     o (oo)\_______          
      (__)\    )\/\        
        ||----w |         
        ||   ||         
                      
Ta konsola ma moce Super Krowy.      
~ $ pm2 stop zigbee
[PM2] Applying action stopProcessId on app [zigbee](ids: [ 7 ])
[PM2] [zigbee](7) ✓
┌────┬────────────────────┬──────────┬──────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ id │ name        │ mode   │ ↺  │ status  │ cpu   │ memory  │
├────┼────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │ ais        │ fork   │ 0  │ online  │ 2.1%   │ 102.8mb │
│ 3 │ ftp        │ fork   │ 0  │ online  │ 0%    │ 2.4mb  │
│ 1 │ mqtt        │ fork   │ 0  │ online  │ 0%    │ 5.4mb  │
│ 6 │ tunnel       │ fork   │ 0  │ online  │ 0%    │ 26.5mb  │
│ 4 │ webcmd       │ fork   │ 0  │ online  │ 0.5%   │ 37.9mb  │
│ 0 │ webssh       │ fork   │ 0  │ online  │ 0%    │ 4.1mb  │
│ 7 │ zigbee       │ fork   │ 0  │ stopped  │ 0%    │ 0b    │
└────┴────────────────────┴──────────┴──────┴───────────┴──────────┴──────────┘
[PM2][WARN] Current process list is not synchronized with saved list. Type 'pm2 save' to synchronize.
~ $ cd zigbee2mqtt
~/zigbee2mqtt $ node index.js
Zigbee2MQTT:info 2022-02-04 19:05:41: Logging to console only'
Zigbee2MQTT:info 2022-02-04 19:05:41: Starting Zigbee2MQTT version 1.22.1 (commit #c2b5229)
Zigbee2MQTT:info 2022-02-04 19:05:41: Starting zigbee-herdsman (0.13.176)
CREATED DECONZ ADAPTER
Zigbee2MQTT:error 2022-02-04 19:05:42: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-02-04 19:05:42: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-02-04 19:05:42: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-02-04 19:05:42: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-02-04 19:05:42: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
  at SerialPort.<anonymous> (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
  at SerialPort._error (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
  at /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:1

Dalsze moje próby na nic przy zmianie portu na ACM1 takze to samo

~ $ cd zigbee2mqtt
~/zigbee2mqtt $ node index.js
Zigbee2MQTT:info 2022-02-04 19:47:13: Logging to console only'
Zigbee2MQTT:info 2022-02-04 19:47:13: Starting Zigbee2MQTT version 1.22.1 (commit #c2b5229)
Zigbee2MQTT:info 2022-02-04 19:47:13: Starting zigbee-herdsman (0.13.176)
CREATED DECONZ ADAPTER
Zigbee2MQTT:error 2022-02-04 19:47:14: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-02-04 19:47:14: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-02-04 19:47:14: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-02-04 19:47:14: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-02-04 19:47:14: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM1'
  at SerialPort.<anonymous> (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
  at SerialPort._error (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
  at /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
~/zigbee2mqtt $ 

Zastanawia mnie jedna rzecz nie wiem bo nie jestem ekspertem w tej dziedzinie mam podłączona przedłuzkę i na niej conbee II zgodnie z zaleceniami.I jesli cokolwie podłacze zamiast conbee jest komunikat jolki o podłaczeniu i usunieciu urzadzenia.Kiedy podpinam conbee jest komunikat o znalezieniu urzadzenia ale po zatrzymaniu serwisu zigbee i wyjęciu juz nie ma komunikatu ani po usunieciu ani po podłaczeniu jakby urządzenie nie było rozpoznawane .Nie wiem czy to ma znaczenie według loga dla mnie jest to błąd z konfiguracją portu na którym jest conbee tylko jeśli zmieniam z ttyACM0 na ttyACM1 i na obu jest błąd.
Czy mozliwe by po aktualizacji system powielił jakby urzadzenie i stworzył cos wirtualnego? co koliduje teraz z urządzeniem fizycznym.Moze jakis sterownik z aktualizacji nie jest kompatybilny z tym urządzeniem .

Sprawdzałem plik zigbee2mqqqconfiguration.yaml z innymi tu na forach
i powinno być ok według wzoru innych uzytkowników
dodatkowo
sprawdziłem porty usb wypiałem pilot radiowy od jolkii jeden fakt mnie zastanawia

~ $ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6f:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6f:0003

to jest jedno urzadzenie jak wsune pilota jolki wskakuje ono na BUS 002 nie wiem czy wtedy nie kolidują ze soba bo sa jakby dwa urzadzenia na Bus 002.Może sie mylę staram się jakoś pomóc naprowadzić by usunać przyczynę nie działania zigbee.Conbee był zawsze spiety z Jolka i nie był przedtem wogóle wypinany nic nie było grzebane w logach w konfiguracji bo nie było nigdy problemów zaczęło się dopiero od tej aktualizacji.

W pliku konfiguracji masz ttyACM0

Natomiast log wskazuje na próbę łączenia do ttyACM1

Gdzieś tu jest sprzeczność… może zmieniłeś coś w katalogach, w którym umiejscowiony jest plik konfiguracji z2m?

2 polubienia

Nic w katalogach nie było zmieniane zdaje sobię sprawę gdybym cos takiego robił napewno bym o tym napisał bo zależy mi na rozwiązaniu tego problemu a nie ukrywaniu czegokolwiek gdyz nic mi nie działa na zigbee.Zgadza się że raz jest ACM0 a raz ACM1 bo zmieniłem tylko w pliku konfiguracyjnym yaml z poziomu bramki zamiast ACM0 na ACM1 procedura wg wskazówek by sprawdzic czy nie zmienił sie port przypadkiem nastepnie powróciłem do domyslnego ACM0.
Powiem tak od tej aktualizacji wykrzaczyło się zigbee gdzie nie chciało już wystartować potem aktualizacja ręczna i dalej problem pozostał.
Przedtem działało bez zarzutu nic nigdy nie ruszałem bo po co skoro wszystko działa co najwyżej mógłbym coś popsuć.
Nie lubię ukrywać czegokolwiek by utrudniać komukolwiek pracę a tym bardziej ,że zależy mi na pomocy z waszej strony i jestem bardzo wdzięczny za wskazówki ale problem jest nadal i sam nie wiem co z tym zrobić.

Ais ma usługę - wysyłasz do nich bramkę a oni wszystko zrobią i Ci odeślą. Skontaktuj się z @Celina w tej sprawie.

1 polubienie

Przepraszam, nie chciałem Ciebie o nic oskarżać. Nie znajduję rozwiazania dla Twojego problemu ale chcę pomóc. Jeśli wykonałeś reczna procedurę instalacji z2m na nowo i nie ma poprawy, to pozostaje podejrzenie, że Conbee II nie domaga.
Podepnij może koordynator do PC, zainstaluj deCONZ i sprawdź czy Conbee działa z oprogramowaniem producenta.

1 polubienie

Nie ma sprawy nie przepraszaj nie obrazam w żadnym wypadku się nie jestem dzieckiem mam dwójke dzieci i rodzine sam nieraz wiem po prostu jak ciężko pomóc komus jak ktoś coś ukrywa i wiem cos o tym z mojej pracy.Stąd zawsze pisze może nawet zbyt wiele ale staram się podać jak najwięcej rzeczy by naprowadzic nakierować by rozwiazać problem.Naprawiałem po kilku osobach samochody tez twierdzili że nic nie grzebali a było innaczej stad ja tak nie robie bo wiem jak to wkurza gdy szukasz rozwiazania czyjegos problemu a ktos wcześniej cos namieszał i sie nie przyznał do tego.

2 polubienia

Jest godzina która jest dokładnie 00:04 kiedy udało mi sie wreszcie ozywic moj Conbee2.Troche to trwało zagraniczne strony fora praktyczne zero informacji i pomocy.Byłem już zrezygnowany kiedy kolega Cezary z tego forum pozdrawiam wspomniał o wpięciu go w Pc-ta.Zrobiłem to i efekt był bardzo dziwny system windows sygnalizował znalezienie sprzętu i po chwili go usuwał jak gdybysmy wyciągneli go fizycznie po 2-3 sekundach znów znaleziono sprzęt i tak w kółko pojawiał się i znikał.To samo w menadżerze urzadzeń pojawiał się jakiś port i znikał nim zdążyłem kliknąć w jego właściwości. Ok zainstalowałem sterowniki i aplikacje deconz.Ale w niej nic urządzenia nie widać tzn pojawia sie i znika nim zdąże z nim sie połączyć.Więc ostateczna myśl uszkodzony COnBee II trzeba kupić nowy.Skoro tak co mi zależależało zfleszowałem firmware wg instrukcji strony producenta zakończyło się sukcesem i Conbee II ożył przestał szaleć w systemie z ciągłym rozpoznawaniem urzadzenia przyszła pora na Jolke po restarcie wpinam go jest komunikat o znalezionym urzadzeniu i uruchomieniu serwisu Zigbee i wszystko działa znaleziono urządzenia i śmiga aż miło.Wiec nie wiem co mysleć o tym nic nie zmieniałem nawet nie miałem pojecia jak zmienić firmware w zyciu bym tego nie zrobił dopiero po tylu godzinach walki udało sie to zrobić jak bieda klepie do drzwi człowiek jest w stanie wiele się nauczyć.Podsumowujac Dziekuję Wszystkim Za Pomoc Za wsparcie Podpowiedzi dobre rady dzieki też Wam udało mi się wiele zrobić i nauczyc przy okazji.Zastanawia mnie tylko to jak aktualizacja software może brzydko mówiac uwalić firmware bo skoro nic nie robiłem to jak innaczej to wytłumaczyc.
Pozdrawiam wszystkich i służe pomocą gdyby ktoś jej potrzebował na tyle ile się znam.

6 polubień

Cieszę się, że mogłem pomóc.

Widać jesteś wyjątkiem potwierdzającym regułę, że Conbee II to dobry sprzęt, bo nikt jeszcze nie miał tego przypadku i finalnie urządzenie ponownie działa :crazy_face:.

BTW
Ja właśnie walczę z podobnie złożonym problemem. Wymiana procesora w komputerze. W teorii i praktyce dokonana wcześniej na identycznym modelu bez problemu.Od dwóch dni nie mogę poradzić sobie więc idę spać… Może jednak czasem trzeba odczekać i rozwiązanie przyjdzie samo, prawie samo…
Drogą eliminacji przyczyn sprawdzę procek na innej platformie. Grunt to się nie poddawać, pozdrawiam upartych.

1 polubienie

Witam
Właśnie natknąłem się na Twój post z ożywianiem Conbee II. Ja mam od początku taki sam , identyczny przypadek. Po zakupie Conbee zachowywał się tak jak opisujesz. Walczyłem z nim tak jak potrafiłem , ale się poddałem. Nawet pogodziłem się z sytuacją że nie będę używał go…
Bardzo , bardzo proszę o informację jak zflashowałeś firmware w urządzeniu. Wiem że mógłbym zacząć wertować strony producenta , ale skoro Ty przerobiłeś to ,na bojowo, więc widzę w Tobie sojusznika - w końcu walczymy z tym samym przeciwnikiem :slight_smile:
Bardzo proszę o radę.

Robiłem aktualizację Conbee dość dawno temu i spod Linux. Wydaje mi się, że według tych instrukcji.

Edit
To już rok minął

Jeśli Widows 7 to po kolei:

1.Wchodzisz na strone
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
2.Wchodzisz klikajac na update in Windows
3.wybierasz “The needed GCFFlasher can be downloaded here: Index of /win/
4.zjeżdzasz na sam dół pobierasz najnowszą instalke 07 feb 2022
5.instalujesz najlepiej na dysku c lub innym tworzac katalog o nazwie deconz by było łatwo się do niego dostać.
6.pobierz sterowniki ze strony VCP Drivers - FTDI
zgodnie z opisem tej pierwszej strony która wymienilem
7.jak podłaczysz conbeeII do portu usb w menadzeże urzadzen bedzie pojawiał sie i znikał port klinkąć właściwości i zainstaowac sterownik .Będzie wołać że nie jest podpisany cyfrowo ale mimo to zainstaluj.Kiedyś zajmowałem się trochę mikrokontrolerami i programatorami i zawsze sterowniki ftdi nie były cyfrowo podpisane dlatego problemy z windows 10, on nie toleruje jak win7 sterownikow bez podpisu jest tez mozliwość ale szkoda czasu na obchodzenie tego .
8.dalej uruchamiasz kosole klawisz windows w polu wyszukaj wpisz cmd
9. poleceniem dwukrotnym " cd … " wyjdz do katalogu wyżej by znalesc sie na dysku C
10.wejdz w katalog deconz poleceniem “cd deconz” a nastepnie cd “bin”
11.uruchom poleceniem " GCFFlasher -l " polecenie to sprawdza na jakim porcie jest twój conbee
12.wpisz polecenie:

gdzie "x " przy COM to numer portu na którym jest twój conbee
jesli masz

conbee I
GCFFlasher -d COMx -t 60 -f …/firmware/deCONZ_Rpi_0x26400500.bin.GCF

conbee II
GCFFlasher -d COMx -t 60 -f …/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF

i czekasz
jak ujrzysz końcowy napis

verify: .
SUCCESS

wszystko zrobiles ok i masz sprzet gotowy do pracy .
Generalnie wszystko jest na tej stronie czytaja powoli krok po kroku napewno sobie poradzisz.Powodzenia.

4 polubienia