Zigbee nie działa po aktualizacji do Jarka

po aktualizacji do Jarka przestało działać zigbee

Spróbuj tego rozwiązania:
[Zigbee2mqtt 1.21 na Conbee II nie działa - #3 przez jolka]

nie działa wizualizacja kiedy wchodzę w konfigurację zigbee

Usługa ci działa i nie restartuje się co ok. 30 sekund?

tak usługa działa natomiast nie mam też zadnych odczytow na ekranie

w logach sa odczyty z czujnikow

na ektranie wszystkie urzadzenia zigbee niedostepne

@jolka też miałem wczoraj ten problem, ale procedura podlinkowana przez @Marco pomogła. Z tym, że to miało być już rozwiązane :slight_smile: dlatego pozwalam sobie Ciebie zawołać.

robiłem juz tą procedurę ale nie pomogło

Odpal dodatkowe okno żeby zebrać logi i wpisz:

pm2 logs zigbee

Następnie wykonaj w pierwszej konsoli procedurę opisaną przez jolkę i daj tutaj komplet logów z obu konsol. (formatowanie robi się skrótem Ctrl + E)

Ta konsola ma moce Super Krowy.      
~ $ pm2 delete zigbee
[PM2] Applying action deleteProcessId on app [zigbee](ids: [ 6 ])
[PM2] [zigbee](6) ✓
┌──────────┬────┬──────┬──────┬────────┬─────────┬────────┬─────┬────────┬────────┬──────────┐
│ App name │ id │ mode │ pid │ status │ restart │ uptime │ cpu │ mem  │ user  │ watching │
├──────────┼────┼──────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤
│ ais   │ 2 │ fork │ 5565 │ online │ 0    │ 30m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
│ ftp   │ 3 │ fork │ 5566 │ online │ 0    │ 30m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a32 │ disabled │
│ mqtt   │ 1 │ fork │ 5564 │ online │ 0    │ 30m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
│ tunnel  │ 4 │ fork │ 6666 │ online │ 1    │ 24m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
│ webssh  │ 0 │ fork │ 5563 │ online │ 0    │ 30m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
└──────────┴────┴──────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴─────┴────────┴────────┴──────────┘
 Use `pm2 show <id|name>` to get more details about an app
~ $ cd ~/zigbee2mqtt
~/zigbee2mqtt $ pm2 start index.js --name zigbee --output /dev/null --error /dev/null --restart-delay=120000
[PM2] Starting /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/index.js in fork_mode (1 instance)
[PM2] Done.
┌──────────┬────┬──────┬──────┬────────┬─────────┬────────┬─────┬────────┬────────┬──────────┐
│ App name │ id │ mode │ pid │ status │ restart │ uptime │ cpu │ mem  │ user  │ watching │
├──────────┼────┼──────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤
│ ais   │ 2 │ fork │ 5565 │ online │ 0    │ 30m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
│ ftp   │ 3 │ fork │ 5566 │ online │ 0    │ 30m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a32 │ disabled │
│ mqtt   │ 1 │ fork │ 5564 │ online │ 0    │ 30m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
│ tunnel  │ 4 │ fork │ 6666 │ online │ 1    │ 24m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
│ webssh  │ 0 │ fork │ 5563 │ online │ 0    │ 30m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
│ zigbee  │ 7 │ fork │ 7920 │ online │ 0    │ 0s   │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
└──────────┴────┴──────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴─────┴────────┴────────┴──────────┘
 Use `pm2 show <id|name>` to get more details about an app
~/zigbee2mqtt $ pm2 save
[PM2] Saving current process list...
[PM2] Successfully saved in /data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/dump.pm2
~/zigbee2mqtt $ `

to jest 1 konsola`

Ta konsola ma moce Super Krowy.      
~ $ pm2 logs zigbee
[TAILING] Tailing last 15 lines for [zigbee] process (change the value with --lines option)
[PM2][ERROR] No file to stream for app [zigbee], exiting.
~ $

a to druga

kiedy wchodze przez integracje i konfiguracja zigbee mam error 502 bad gateway host

a co myślisz o tym sposobie? Problez z zigbee po aktualizacji do 2021.8.9 - #2 przez sebastiank

co to moze oznaczac

1. ~ $ pm2 logs zigbee
2. [TAILING] Tailing last 15 lines for [zigbee] process (change the value with --lines option)
3. [PM2][ERROR] No file to stream for app [zigbee], exiting.
2|ais   | Use `pm2 show <id|name>` to get more details about an app
2|ais   | ┌──────────┬────┬──────┬──────┬────────┬─────────┬────────┬─────┬────────┬────────┬──────────┐
2|ais   | │ App name │ id │ mode │ pid │ status │ restart │ uptime │ cpu │ mem  │ user  │ watching │
2|ais   | ├──────────┼────┼──────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤
2|ais   | │ ais   │ 2 │ fork │ 5565 │ online │ 0    │ 44m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
2|ais   | │ ftp   │ 3 │ fork │ 5566 │ online │ 0    │ 44m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a32 │ disabled │
2|ais   | │ mqtt   │ 1 │ fork │ 5564 │ online │ 0    │ 44m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
2|ais   | │ tunnel  │ 4 │ fork │ 6666 │ online │ 1    │ 37m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
2|ais   | │ webssh  │ 0 │ fork │ 5563 │ online │ 0    │ 44m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
2|ais   | │ zigbee  │ 8 │ fork │ 8723 │ online │ 1    │ 11s  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
2|ais   | └──────────┴────┴──────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴─────┴────────┴────────┴──────────┘
2|ais   | Use `pm2 show <id|name>` to get more details about an app
2|ais   | 2021-08-31 16:34:02 INFO (MainThread) [homeassistant.components.ais_shell_command] stderr [PM2][ERROR] script not found : /data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/logs/index.js
2|ais   | script not found : /data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/logs/index.js
2|ais   | 2021-08-31 16:34:07 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of fan.air_purifier_salon is taking over 10 seconds
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:09: Logging to console and directory: '/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/data/log/2021-08-31.16-34-05' filename: log.txt
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:09: Starting Zigbee2MQTT version 1.21.0 (commit #70891ee)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:09: Starting zigbee-herdsman (0.13.124)
2|ais   | 2021-08-31 16:34:12 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.onvif] Couldn't connect to camera 'IPCAM', but will retry later. Error: 
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: zigbee-herdsman started (resumed)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: Currently 34 devices are joined:
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x00158d00045149b8 (0x00158d00045149b8): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x00158d0001b92bb0 (0x00158d0001b92bb0): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x00158d00027377b3 (0x00158d00027377b3): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x60a423fffe112c88 (0x60a423fffe112c88): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x00158d000421326e (0x00158d000421326e): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x00158d0002737cbb (0x00158d0002737cbb): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x00158d0003232e2e (0x00158d0003232e2e): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x00158d000274fc85 (0x00158d000274fc85): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x00158d000275c625 (0x00158d000275c625): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x00158d000451c808 (0x00158d000451c808): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0xbc33acfffeedfae8 (0xbc33acfffeedfae8): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x60a423fffeb163df (0x60a423fffeb163df): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x00158d0002737cd9 (0x00158d0002737cd9): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x60a423fffeb17f35 (0x60a423fffeb17f35): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x00158d0002737b94 (0x00158d0002737b94): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x00158d0002389cfd (0x00158d0002389cfd): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x00158d00023686b6 (0x00158d00023686b6): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x00158d0002c9f08a (0x00158d0002c9f08a): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x00158d000233edf3 (0x00158d000233edf3): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0xbc33acfffeedfab6 (0xbc33acfffeedfab6): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x60a423fffeb0405b (0x60a423fffeb0405b): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x00158d0002887d7f (0x00158d0002887d7f): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x60a423fffee5c392 (0x60a423fffee5c392): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x60a423fffee5c5f5 (0x60a423fffee5c5f5): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x60a423fffe6b30ba (0x60a423fffe6b30ba): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x60a423fffee5ca0c (0x60a423fffee5ca0c): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x60a423fffee5c64d (0x60a423fffee5c64d): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x60a423fffe6b2ffe (0x60a423fffe6b2ffe): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x60a423fffee5c639 (0x60a423fffee5c639): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x60a423fffee5ca13 (0x60a423fffee5ca13): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x60a423fffee5c60c (0x60a423fffee5c60c): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x60a423fffee5c9bc (0x60a423fffee5c9bc): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x60a423fffe93c973 (0x60a423fffe93c973): 11830304 - Lonsonho Curtain switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: 0x84fd27fffe60df26 (0x84fd27fffe60df26): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: Zigbee: disabling joining new devices.
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
1|mqtt   | 1630420453: New connection from 127.0.0.1:40197 on port 1883.
1|mqtt   | 1630420453: New client connected from 127.0.0.1:40197 as mqttjs_ae2a9e4e (p2, c1, k60).
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: Connected to MQTT server
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00045149b8', payload '{"battery":100,"illuminance":792,"illuminance_lux":792,"occupancy":false,"temperature":21,"voltage":3005}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0001b92bb0', payload '{"battery":91,"humidity":89.7,"pressure":980,"temperature":16.76,"voltage":2985}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00027377b3', payload '{"battery":100,"contact":false,"temperature":25,"voltage":3035}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x60a423fffe112c88', payload '{"state":"OFF"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000421326e', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"water_leak":false}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002737cbb', payload '{"battery":100,"contact":true,"temperature":24,"voltage":3045}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003232e2e', payload '{"battery":100,"illuminance":0,"illuminance_lux":0,"occupancy":false,"temperature":29,"voltage":3005}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000274fc85', payload '{"battery":100,"contact":true,"temperature":23,"voltage":3015}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000275c625', payload '{"battery":100,"contact":true,"temperature":26,"voltage":3015}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000451c808', payload '{"battery":100,"illuminance":827,"illuminance_lux":827,"occupancy":false,"temperature":18,"voltage":3035}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xbc33acfffeedfae8', payload '{"state":"OFF"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x60a423fffeb163df', payload '{"state":"OFF"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002737cd9', payload '{"battery":100,"contact":true,"temperature":28,"voltage":3035}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x60a423fffeb17f35', payload '{"state":"OFF"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002737b94', payload '{"battery":100,"contact":false,"temperature":33,"voltage":3005}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002389cfd', payload '{"battery":100,"humidity":70.31,"pressure":980.6,"temperature":23.82,"voltage":3035}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00023686b6', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"tamper":false,"voltage":3005,"water_leak":false}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002c9f08a', payload '{"battery":91,"contact":true,"temperature":24,"voltage":2985}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000233edf3', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"tamper":false,"voltage":3045,"water_leak":false}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xbc33acfffeedfab6', payload '{"state":"OFF"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x60a423fffeb0405b', payload '{"state":"OFF"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002887d7f', payload '{"ac_status":false,"battery":100,"battery_low":false,"enrolled":false,"restore_reports":false,"smoke":false,"smoke_density":0,"supervision_reports":false,"tamper":false,"test":false,"trouble":false,"voltage":3085}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x60a423fffee5c392', payload '{"state":"OFF"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x60a423fffee5c5f5', payload '{"state":"OFF"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x60a423fffe6b30ba', payload '{"state":"OFF"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x60a423fffee5ca0c', payload '{"state":"OFF"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x60a423fffee5c64d', payload '{"state":"OFF"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x60a423fffe6b2ffe', payload '{"state":"OFF"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x60a423fffee5c639', payload '{"state":"OFF"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x60a423fffee5ca13', payload '{"state":"OFF"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x60a423fffee5c60c', payload '{"state":"OFF"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x60a423fffee5c9bc', payload '{"state":"OFF"}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x60a423fffe93c973', payload '{"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":100}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x84fd27fffe60df26', payload '{"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0}'
8|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2021-08-31 16:34:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"70891ee","coordinator":{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"zStack12"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0x00124b0018e86b9d","panID":6754},"permit_join":false,"version":"1.21.0"}'

to mam w logach to chyba jest ok z coordynatorem i urzadzeniami zigbee

jak zrobic powrot do starszej wersji?

Jesteś pewien że zigbee ci się nie restartuje? Jaki masz uptime?

~ $ pm2 status
┌──────────┬────┬──────┬──────┬────────┬─────────┬────────┬─────┬────────┬────────┬──────────┐
│ App name │ id │ mode │ pid │ status │ restart │ uptime │ cpu │ mem  │ user  │ watching │
├──────────┼────┼──────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤
│ ais   │ 2 │ fork │ 5567 │ online │ 0    │ 32m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
│ ftp   │ 3 │ fork │ 5568 │ online │ 0    │ 32m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a32 │ disabled │
│ mqtt   │ 1 │ fork │ 5566 │ online │ 0    │ 32m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
│ tunnel  │ 4 │ fork │ 6685 │ online │ 1    │ 26m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
│ webssh  │ 0 │ fork │ 5565 │ online │ 0    │ 32m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │
│ zigbee  │ 5 │ fork │ 6840 │ online │ 1    │ 26m  │ 0% │ 0 B  │ u0_a62 │ disabled │

Zigbee działa tylko kiedy wchodze przez integracje i konfiguracja zigbee mam error 502 bad gateway nie działa wizualizacja