Zigbee2mqtt staruje ale status nieznany?

Witam
Odkąd zakupiłem moduł zigbee od ais-dom mam problemy z jego uruchomieniem. Po wyciągnięciu i włożeniu otrzymuje komunikaty głosowe zigbee uruchomiono zatrzymano itd ale… Status pokazuje nieznany nie wiem jak to zmusić do działania. Może jakaś komenda z terminala ?

a co zwraca ją takie komendy?:

pm2 status
pm2 logs

Zobaczę jak wrócę do domu. Zauważyłem że zigbe nie startuje jak uruchamiam ponownie bramkę opcja w home assistant. Jedyna opcja to wyłączenie bramki z prądu podłączenie i jak zbootuje wkładam usb i działa.

    pm2 logs ┌──────────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┬─────┬────────┬────────┬──────────┐

│ App name │ id │ mode │ pid │ status │ restart │ uptime │ cpu │ mem │ user │ watching │
├──────────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤
│ ais │ 3 │ fork │ 5724 │ online │ 0 │ 26h │ 0% │ 0 B │ u0_a62 │ disabled │
│ ftp │ 1 │ fork │ 5722 │ online │ 0 │ 26h │ 0% │ 0 B │ u0_a62 │ disabled │
│ mqtt │ 2 │ fork │ 5723 │ online │ 0 │ 26h │ 0% │ 0 B │ u0_a62 │ disabled │
│ tunnel │ 4 │ fork │ 27612 │ online │ 1 │ 3m │ 0% │ 0 B │ u0_a62 │ disabled │
│ webssh │ 0 │ fork │ 5721 │ online │ 0 │ 26h │ 0% │ 0 B │ u0_a62 │ disabled │
│ zigbee │ 6 │ fork │ 27942 │ stopped │ 3 │ 0 │ 0% │ 0 B │ u0_a62 │ disabled

Use pm2 show <id|name> to get more details about an app
$ pm2 logs
[TAILING] Tailing last 15 lines for [all] processes (change the value with --lines option)
/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/pm2.log last 15 lines:
PM2 | [2020-07-31 13:59:21] PM2 log: App name:tunnel id:4 online
PM2 | [2020-07-31 13:59:44] PM2 log: Starting execution sequence in -fork mode- for app name:zigbee id:6
PM2 | [2020-07-31 13:59:44] PM2 log: App name:zigbee id:6 online
PM2 | [2020-07-31 14:00:06] PM2 log: App [zigbee] with id [6] and pid [27739], exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2 | [2020-07-31 14:00:36] PM2 log: Starting execution sequence in -fork mode- for app name:zigbee id:6
PM2 | [2020-07-31 14:00:36] PM2 log: App name:zigbee id:6 online
PM2 | [2020-07-31 14:00:56] PM2 log: App [zigbee] with id [6] and pid [27823], exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2 | [2020-07-31 14:01:26] PM2 log: Starting execution sequence in -fork mode- for app name:zigbee id:6
PM2 | [2020-07-31 14:01:26] PM2 log: App name:zigbee id:6 online
PM2 | [2020-07-31 14:01:46] PM2 log: App [zigbee] with id [6] and pid [27879], exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2 | [2020-07-31 14:02:16] PM2 log: Starting execution sequence in -fork mode- for app name:zigbee id:6
PM2 | [2020-07-31 14:02:16] PM2 log: App name:zigbee id:6 online
PM2 | [2020-07-31 14:02:36] PM2 log: App [zigbee] with id [6] and pid [27942], exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2 | [2020-07-31 14:03:06] PM2 log: Starting execution sequence in -fork mode- for app name:zigbee id:6
PM2 | [2020-07-31 14:03:06] PM2 log: App name:zigbee id:6 online

/data/data/pl.sviete.dom/files/home/NULL last 15 lines:
/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/logs/NULL last 15 lines:
3|ais | 2020-07-31 14:03:14 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of alarm_control_panel.xiaomi_gateway_alarm is taking over 10 seconds
6|zigbee | zigbee2mqtt:info 2020-07-31 14:03:18: Logging to console only’
6|zigbee | zigbee2mqtt:info 2020-07-31 14:03:19: Starting zigbee2mqtt version 1.14.1 (commit #7e46435)
6|zigbee | zigbee2mqtt:info 2020-07-31 14:03:19: Starting zigbee-herdsman…
3|ais | 2020-07-31 14:03:24 ERROR (SyncWorker_12) [miio.miioprotocol] Got error when receiving: timed out
3|ais | 2020-07-31 14:03:24 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.xiaomi_miio.alarm_control_panel] Got exception while fetching the state: No response from the device
6|zigbee | zigbee2mqtt:error 2020-07-31 14:03:27: Error while starting zigbee-herdsman
6|zigbee | zigbee2mqtt:error 2020-07-31 14:03:27: Failed to start zigbee
6|zigbee | zigbee2mqtt:error 2020-07-31 14:03:27: Exiting…
6|zigbee | zigbee2mqtt:error 2020-07-31 14:03:27: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
6|zigbee | at ZStackAdapter. (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:72:23)
6|zigbee | at Generator.throw ()
6|zigbee | at rejected (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
PM2 | App [zigbee] with id [6] and pid [28024], exited with code [1] via signal [SIGINT]
^C
$