Jak dodać oficjalna integracje spotify

Aby dodać integrację według oficjalnego opisu Spotify - Home Assistant trzeba dodać ją z komputera gdyż wtedy otrzymujemy komunikat INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI gdy klikamy w ha aby dodać tą integrację.

po dodaniu wpisu w configuration.yaml i restarcie ha na stronie My Dashboard | Spotify for Developers w Redirect URIs pierw wpisujemy adres lokalnego ha głównego widoku np http://ais-dom:8180/lovelace/0 i z poziomu bramki dodajemy normalnie integracje i powinna nam się pokazać błąd.

wtedy w adresie który ma taką formę https://accounts.spotify.com/authorize?response_type=code&client_id=xyzasf&redirect_uri=http://ais-dom:8180/auth/external/callback&state=adssadsdsdfa2sifQ.sasdsaajnQdTV4&scope=user-modify-playback-state,user-read-playback-state,user-read-private,playlist-read-private,playlist-read-collaborative,user-library-read,user-top-read,user-read-playback-position,user-read-recently-played,user-follow-read

zmieniamy z
http://ais-dom:8180/auth/external/callback na ten prowadzący do głównego widoku i powinna wyświetlić się strona spotify

potem przekieruje nas do naszego widoku po udzieleniu zgody, następnie zamykamy tą kartę i dodajemy drugi adres na My Dashboard | Spotify for Developers w postaci http://ais-dom:8180/auth/external/callback

u mnie takie coś zadziałało i teraz mogę wyświetlać w ha co aktualnie jest grane przez spotify (bez kupionego premium) mam nadzieję że u was tez pomoże

O ile dobrze pamiętam musisz jeszcze dodać lokalny adres:
http://<local_ip>:8180/auth/external/callback

pamiętasz jak i gdzie dodać taki adres ? bo może mogłem dzięki temu to prościej zrobić niż kombinować jak opisałem powyżej (w edytowanym poście głównym)

Wybierasz aplikację > Edit settings

Właśnie tam dodałem

na początku taki adres ale nie działał więc musiałem trochę na około o czym opisałem ale może można było prościej więc stąd moje pytanie