🦁 Leon wydany na ALFA

Leo wydany na ALFA

:lion:

To jest pierwsze wydanie na kanale ALFA, zgodnie z zapowiedzą, zmieniamy cykl wydawniczy wersji:

Za miesiąc Leo trafi na BETA a za 3 miesiące na PROD.

W tej wersji są 3 istotne zmiany:

1. Nowy sposób instalacji

Nie budujemy już zależności na bramkach w trakcie instalacji, tylko je instalujemy z wcześniej zbudowanych na bramce PRO1. Wyjaśniliśmy to szerzej tu:

2. Noajnowszy Home Assistant 2021.10

3. Najnowsze zigbee2mqtt 1.21.2

Uwaga

Na tym etapie na kanale ALFA nie włączamy jeszcze aktualizacji z aplikacji. Zależy nam, żeby na tym kanale aktualizacja trafiała do bardziej zaawansowanych technicznie użytkowników, którzy potrafią wpisać komendę w konsoli, skopiować i wysłać log w razie problemów.

Dlatego obecnie, żeby zaktualizować bramkę do wersji ALFA, trzeba uruchomić w konsoli taką komendę/skrypt:

curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/alfa.sh | bash

W trakcie instalacji w konsoli będzie widać postęp pobierania i rozpakowania plików, Jolka będzie też mówiła, na głośniku podłączonym do bramki, co jest wykonywane.
Cała aktualizacja powinna przebiegać znacznie szybciej niż wcześniej - na końcu wyświetlmi komunikat z informacją ile dokładnie trwała aktualizacja.

W razie problemów z aktualizacją proszę wkleić logi z konsoli, coś takiego jak poniżej:

 START instalacji wersji AIS ALFA 
ok Pobieram AIS ... 
ok % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  152 100  152  0   0  264   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  264
100  163 100  163  0   0  208   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  208
100 51.4M 100 51.4M  0   0 6271k   0 0:00:08 0:00:08 --:--:-- 7396k
 Rozpakowuje AIS ... 
ok
7-Zip [32] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=utf8,Utf16=on,HugeFiles=off,32 bits,6 CPUs LE)

Scanning the drive for archives:
1 file, 53952089 bytes (52 MiB)          

Extracting archive: /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/2021.10_wheelhouse.tar.7z
--
Path = /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/2021.10_wheelhouse.tar.7z
Type = 7z
Physical Size = 53952089
Headers Size = 1417
Method = LZMA2:26
Solid = +
Blocks = 3

Everything is Ok                       

Folders: 1
Files: 63
Size:    59642103
Compressed: 53952089
 Instaluje AIS ... 
okLooking in links: wheels
Ignoring backports.zoneinfo: markers 'python_version < "3.9"' don't match your environment
Requirement already satisfied: aiohttp==3.7.4.post0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 3)) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied: astral==2.2 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 4)) (2.2)
Requirement already satisfied: async_timeout==3.0.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 5)) (3.0.1)
Requirement already satisfied: attrs==21.2.0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 6)) (21.2.0)
Requirement already satisfied: awesomeversion==21.8.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 7)) (21.8.1)
Requirement already satisfied: bcrypt==3.1.7 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 9)) (3.1.7)
Requirement already satisfied: certifi>=2021.5.30 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 10)) (2021.5.30)
Requirement already satisfied: ciso8601==2.2.0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 11)) (2.2.0)
Requirement already satisfied: httpx==0.19.0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 12)) (0.19.0)
Requirement already satisfied: jinja2==3.0.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 13)) (3.0.1)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.1.0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 14)) (2.1.0)
Requirement already satisfied: cryptography==3.4.8 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 15)) (3.4.8)
Requirement already satisfied: pip>=8.0.3 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 16)) (21.2.4)
Requirement already satisfied: python-slugify==4.0.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 17)) (4.0.1)
Requirement already satisfied: pyyaml==5.4.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 18)) (5.4.1)
Requirement already satisfied: requests==2.26.0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 19)) (2.26.0)
Requirement already satisfied: voluptuous==0.12.2 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 20)) (0.12.2)
Requirement already satisfied: voluptuous-serialize==2.4.0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 21)) (2.4.0)
Requirement already satisfied: yarl==1.6.3 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 22)) (1.6.3)
Requirement already satisfied: aisapi==0.1.0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 24)) (0.1.0)
Requirement already satisfied: tzdata in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 25)) (2021.2.post0)
Requirement already satisfied: python-miio==0.5.8 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 26)) (0.5.8)
Requirement already satisfied: ais-dom==2021.10.0b9 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from -r wheels/requirements.txt (line 27)) (2021.10.0b9)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4.post0->-r wheels/requirements.txt (line 3)) (4.7.6)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.5 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4.post0->-r wheels/requirements.txt (line 3)) (3.7.4.3)
Requirement already satisfied: chardet<5.0,>=2.0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4.post0->-r wheels/requirements.txt (line 3)) (3.0.4)
Requirement already satisfied: pytz in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from astral==2.2->-r wheels/requirements.txt (line 4)) (2021.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from bcrypt==3.1.7->-r wheels/requirements.txt (line 9)) (1.14.6)
Requirement already satisfied: six>=1.4.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from bcrypt==3.1.7->-r wheels/requirements.txt (line 9)) (1.15.0)
Requirement already satisfied: sniffio in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from httpx==0.19.0->-r wheels/requirements.txt (line 12)) (1.2.0)
Requirement already satisfied: rfc3986[idna2008]<2,>=1.3 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from httpx==0.19.0->-r wheels/requirements.txt (line 12)) (1.4.0)
Requirement already satisfied: httpcore<0.14.0,>=0.13.3 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from httpx==0.19.0->-r wheels/requirements.txt (line 12)) (0.13.3)
Requirement already satisfied: charset-normalizer in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from httpx==0.19.0->-r wheels/requirements.txt (line 12)) (2.0.4)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from jinja2==3.0.1->-r wheels/requirements.txt (line 13)) (2.0.1)
Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from python-slugify==4.0.1->-r wheels/requirements.txt (line 17)) (1.3)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from requests==2.26.0->-r wheels/requirements.txt (line 19)) (2.10)
Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from requests==2.26.0->-r wheels/requirements.txt (line 19)) (1.26.5)
Requirement already satisfied: construct<3.0.0,>=2.10.56 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from python-miio==0.5.8->-r wheels/requirements.txt (line 26)) (2.10.66)
Requirement already satisfied: defusedxml<1,>=0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from python-miio==0.5.8->-r wheels/requirements.txt (line 26)) (0.7.1)
Processing ./wheels/croniter-0.3.37-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: appdirs<2,>=1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from python-miio==0.5.8->-r wheels/requirements.txt (line 26)) (1.4.4)
Requirement already satisfied: click<8,>=7 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from python-miio==0.5.8->-r wheels/requirements.txt (line 26)) (7.1.2)
Requirement already satisfied: tqdm<5,>=4 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from python-miio==0.5.8->-r wheels/requirements.txt (line 26)) (4.60.0)
Requirement already satisfied: zeroconf<1,>=0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from python-miio==0.5.8->-r wheels/requirements.txt (line 26)) (0.36.7)
Requirement already satisfied: netifaces<1,>=0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from python-miio==0.5.8->-r wheels/requirements.txt (line 26)) (0.10.9)
Requirement already satisfied: android_backup<1,>=0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from python-miio==0.5.8->-r wheels/requirements.txt (line 26)) (0.2.0)
Requirement already satisfied: ais-dom-frontend==20211006.0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from ais-dom==2021.10.0b9->-r wheels/requirements.txt (line 27)) (20211006.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.1->bcrypt==3.1.7->-r wheels/requirements.txt (line 9)) (2.20)
Requirement already satisfied: python-dateutil in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from croniter<1,>=0->python-miio==0.5.8->-r wheels/requirements.txt (line 26)) (2.8.1)
Requirement already satisfied: natsort in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from croniter<1,>=0->python-miio==0.5.8->-r wheels/requirements.txt (line 26)) (7.1.1)
Requirement already satisfied: h11<0.13,>=0.11 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from httpcore<0.14.0,>=0.13.3->httpx==0.19.0->-r wheels/requirements.txt (line 12)) (0.11.0)
Requirement already satisfied: ifaddr>=0.1.7 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages (from zeroconf<1,>=0->python-miio==0.5.8->-r wheels/requirements.txt (line 26)) (0.1.7)
Installing collected packages: croniter
 Attempting uninstall: croniter
  Found existing installation: croniter 1.0.6
  Uninstalling croniter-1.0.6:
   Successfully uninstalled croniter-1.0.6
Successfully installed croniter-0.3.37
 Pobieram Zigbee ... 
ok % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 35.2M 100 35.2M  0   0 6897k   0 0:00:05 0:00:05 --:--:-- 7498k
 Rozpakowuje Zigbee ... 
ok
7-Zip [32] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=utf8,Utf16=on,HugeFiles=off,32 bits,6 CPUs LE)

Scanning the drive for archives:
1 file, 36916711 bytes (36 MiB)          

Extracting archive: /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/zigbee_update.zip
--      
Path = /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/zigbee_update.zip
Type = zip
Physical Size = 36916711

Everything is Ok                                

Folders: 2456
Files: 16446
Size:    144920108
Compressed: 36916711
 Wszystko OK. Instalacja trwała 300 sekund 

Powodzenia!

Na dev 1 mam komunikat że niby

Wszystko OK. Instalacja trwała 343 sekund
ok Restartuje usługę ais ... 
okUse --update-env to update environment variables
[PM2] Applying action restartProcessId on app [ais](ids: [ 2 ])
[PM2][ERROR] Process 2 not found

ale bramka ugrzęzła i po ponownym (podłączeniu do prądu) restarcie mam takie coś

Na forum HA piszą że w nowym wydaniu wersji HA są duże problemy z Tuya, tplink a jak jest u nas na jolce?

to jest OK - dzięki za info
jak skończymy testować skrypt instalacji, to puścimy go z aplikacji i numerki się będą zgadzały

Jeżeli problemem jest kod to prawdopodobnie jest tak samo - tplink i Tuya to integracji napisane w HA nie w AIS.

Co ciekawe nowa integracja Tuya została napisana przez firmę Tuya… a nie przez użytkowników HA (jak to było dotychczas). To sporo zmienia, kiedyś szczytem marzeń było żeby producent udostępnił API, a teraz producent sam pisze i utrzymuje integrację ze swoim sprzętem - pięknie :slight_smile:

ale i tak jest to nadal integracja przez Chińską chmurę

Tak z tego co czytałem to oni dążą do zablokowania local tuya i tuya będzie dostępna tylko w chmurze a co za tym idzie w przyszłości będą może płatna subskrypcja. Link do tematu.

1 polubienie

Kolejne wydanie na alfa,

Instalacja nadal jeszcze tylko skryptem - w razie problemów chcemy wiedzieć co jest w konsoli. Komenda bez zmian:

curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/alfa.sh | bash

2 Nowe rzeczy:

1. Najnowsze HA (bieżące poprawki)

Home Assistant release-2021101—october-7

2. Usprawnienia w skrypcie instalacyjnym

Dodaliśmy informacje o systemiem - wyświetlamy ją na początku instalacji:

Gdyby ktoś miał problem z instalacją, to będziemy prosili o loga z całą informacją - od początku. Chcemy wiedzieć, na jakim urządzeniu wystąpił ewentualny problem.

1 polubienie

jak wyglądała by instalacja z pendrive ? bo jak na razie znów mam ten sam komunikat a instalacja trwała troszkę krócej niż poprzednio

Successfully installed ais-dom-2021.10.1b0 ais-dom-frontend-20211007.0
Zigbee OK... 
Wszystko OK. Instalacja trwała 299 sekund 
ok Restartuje usługę ais ... 
okUse --update-env to update environment variables
[PM2] Applying action restartProcessId on app [ais](ids: [ 2 ])
[PM2][ERROR] Process 2 not found

Jak otworze w nowej karcie to w konsoli znów od dłuższego czasu (ponad 60 min) mam tylko to

~ $ pm2 log
[TAILING] Tailing last 15 lines for [all] processes (change the value with --lines option)
/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/pm2.log last 15 lines:
PM2    | 2021-10-08T16:54:21: PM2 log: pid=5593 msg=failed to kill - retrying in 100ms
PM2    | 2021-10-08T16:54:21: PM2 log: pid=5593 msg=failed to kill - retrying in 100ms
PM2    | 2021-10-08T16:54:22: PM2 log: pid=5593 msg=failed to kill - retrying in 100ms
PM2    | 2021-10-08T16:54:22: PM2 log: pid=5593 msg=failed to kill - retrying in 100ms
PM2    | 2021-10-08T16:54:22: PM2 log: pid=5593 msg=failed to kill - retrying in 100ms
PM2    | 2021-10-08T16:54:22: PM2 log: pid=5593 msg=failed to kill - retrying in 100ms
PM2    | 2021-10-08T16:54:22: PM2 log: pid=5593 msg=failed to kill - retrying in 100ms
PM2    | 2021-10-08T16:54:22: PM2 log: pid=5593 msg=failed to kill - retrying in 100ms
PM2    | 2021-10-08T16:54:22: PM2 log: pid=5593 msg=failed to kill - retrying in 100ms
PM2    | 2021-10-08T16:54:22: PM2 log: pid=5593 msg=failed to kill - retrying in 100ms
PM2    | 2021-10-08T16:54:22: PM2 log: pid=5593 msg=failed to kill - retrying in 100ms
PM2    | 2021-10-08T16:54:22: PM2 log: Process with pid 5593 could not be killed
PM2    | 2021-10-08T16:54:22: PM2 error: app=ais id=2 pid=5593 could not be stopped
PM2    | 2021-10-08T16:54:22: PM2 error: Process with pid 5593 already exists
PM2    | 2021-10-08T16:54:31: PM2 log: App [ais:2] exited with code [0] via signal [SIGKILL]

/data/data/pl.sviete.dom/files/home/NULL last 15 lines:
/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/logs/NULL last 15 lines:

więc chyba ten skrypt nie do końca radzi sobie z restartem bramki dev 1 po aktualizacji. Sporadycznie znów pojawia się ten sam komunikat co jak ostatnio wykonywałem ten skrypt

znów musiałem ponownie jak ostatnio odłączyć od prądu i ponowne podłączyć bramkę aby “wstała” (uruchamiała się ponad 20 min) bo nadal było głucho bo od paru godzin (ponad 2) brak oznak życia

Po aktualizacji bramki PRO do Leo, przestają rysować się wykresy o godzinie 6:22, Ponowne uruchomienie rozwiązuje problem do 6:22, gdzie szukać problemu?

Kolejne wydanie na ALFA

tym razem można już aktualizować z aplikacji

lub z konsoli, jak ktoś woli :wink:

curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/alfa.sh | bash

W tej aktualizacji doszły najnowsze poprawki do HA → 2021.10.3

Nowy sposób aktualizacji (bez kopilowania na bramce) jest lepszy. Jesteśmy w stanie przewidzieć, ile potrwa aktualizacja… w przyszłości dodamy jakiś pasek postępu aktualizacji w aplikacji.

PS
Żeby przełączyć bramkę na inny kanał aktualizacji, wystarczy wybrać kanał w panelu integratora.

1 polubienie

U mnie Jolka mówi, że system jest aktualny.

Mam to samo co przedmówca a boję się używać skryptu że bramka znów utknie przy próbie jak przy poprzednich dwóch aktualizacjach że musiałem odłączyć od prądu bramkę

Poleceniem poszło od strzała.

zaryzykowałem i wygląda to tak jak zwykle error proces X not found

Successfully installed ais-dom-2021.10.3b1 ais-dom-frontend-20211007.1 certifi-2021.10.8
 Zigbee OK... 
 Wszystko OK. Instalacja trwała 302 sekund 
ok Restartuje usługę ais ... 
okUse --update-env to update environment variables
[PM2] Applying action restartProcessId on app [ais](ids: [ 2 ])
[PM2][ERROR] Process 2 not found

i sytuacja znów się powtarza po raz 3 to samo na dev1

/data/data/pl.sviete.dom/files/home/NULL last 15 lines:
/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/logs/NULL last 15 lines:
15|tunnel | 2021-10-12T09:49:51Z ERR error="Unable to reach the origin service. The service may be down or it may not be responding to traffic from cloudflared: dial tcp 127.0.0.1:8180: connect: connection refused" cfRay=69cf6bafbf2fd463-HAM ingressRule=0 originService=http://localhost:8180
15|tunnel | 2021-10-12T09:50:01Z ERR error="Unable to reach the origin service. The service may be down or it may not be responding to traffic from cloudflared: dial tcp 127.0.0.1:8180: connect: connection refused" cfRay=69cf6bf18b4f417a-HAM ingressRule=0 originService=http://localhost:8180

dopiero odłączenie od prądu bramki na kilka sekund i podłączenie ponownie rozwiązuje problem

Ta witryna jest nieosiągalnaSerwer 192.168.1.23 odrzucił połączenie.
Wypróbuj te rozwiązania:

Sprawdź połączenie
Sprawdź serwer proxy i zaporę sieciową
ERR_CONNECTION_REFUSED

a po restarcie (zasilania) mam takie coś


mimo iż jestem od początku na kanale alfa

Więc nie wiem o co chodzi że nie mogę

@jolka w którym momencie bramka dowiaduje się o zmianie kanały dystrybucji?
Wczoraj zmieniłem kanał stabilny na Alfa i bramka nie widzi żadnych aktualizacji, restart bramki nie odświeżył tematu, synchro z portalem również nie.

1 polubienie

Hej @Stravi
Dzięki za info - jak zwykle masz rację, był błąd, już poprawiliśmy.
Przez tą całą przeprowadzkę, nie zauważyliśmy, że dla Oracle: ‘‘2021.9.8 > 2021.10.4b0’’ bo 9 jest większe od 1 :wink:

To działa tak, że bramka ma identyfikator unikalny dom-xxxxxxxx
Info o kanale dystrybucji jest w portalu integratora - przypisane dla danego identyfikatora bramki.

Zaraz po zmienie kanału można sprwadzić jaka jest aktualna wersja na danym kanale. Test:

Kanał alfa

image

Kanał beta

image

Kanał prod

image

@Pattio @Akszyn Dzięki za czujność i info, już powinno być OK

1 polubienie

Kolejne wydanie na ALFA

Najnowszy HA Release 2021.10.4 - October 11

 • kilka poprawek i zabezpieczeń w nowym skrypcie instalacyjnym. Dla zainteresowanych jak działa i wygląda ten skrypt - dodaliśmy opis w dokumentacji:

image

Miłego weekendu :+1:

“żeby tradycji stała się zadość” : czy to przy pomocy konsoli aktualizuję czy z aplikacji efekt jest taki sam za każdym razem jak przy każdym z poprzednich razów

ale gdy samemu wpisałem w konsoli aby zrestartować bramkę

Ta konsola ma moce Super Krowy.      
~ $ pm2 restart ais
Use --update-env to update environment variables
[PM2] Applying action restartProcessId on app [ais](ids: [ 2 ])
[PM2] [ais](2) ✓
⇆ PM2+ activated | Instance Name: localhost-482c | Dash: https://app.pm2.io/#/r/2wyab77thkcxa8p
┌─────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ id │ name   │ namespace  │ version │ mode  │ pid   │ uptime │ ↺  │ status  │ cpu   │ mem   │ user   │ watching │
├─────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2  │ ais    │ N/A     │ N/A   │ fork  │ 30457  │ 0s   │ 1  │ online  │ 0%    │ 3.2mb  │ u0_a32  │ disabled │
│ 3  │ ftp    │ N/A     │ N/A   │ fork  │ 5571   │ 3D   │ 0  │ online  │ 0%    │ 740.0kb │ u0_a32  │ disabled │
│ 1  │ mqtt   │ N/A     │ N/A   │ fork  │ 5567   │ 3D   │ 0  │ online  │ 0%    │ 2.8mb  │ u0_a32  │ disabled │
│ 5  │ tunnel  │ default   │ N/A   │ fork  │ 6081   │ 3D   │ 0  │ online  │ 0%    │ 13.4mb  │ u0_a32  │ disabled │
│ 0  │ webssh  │ N/A     │ N/A   │ fork  │ 5566   │ 3D   │ 0  │ online  │ 0%    │ 1.8mb  │ u0_a32  │ disabled │
└─────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
~ $ 

to wszystko poszło bez problemu więc chyba coś jest nie tak z tym skryptem że nie potrafi zrestartować bramki dev 1 i utyka gdzieś

Niestety u mnie nadal update z GUI nie śmiga jak trzeba - mam nadzieję, że moje customy nie mają na to wpływu.
Zebrałem logi z aktualizacji, wysyłam je do @jolka.
Na pierwszy rzut oka takie warrning’i występują dość często i wg mnie mogą być ważne:

INFO (SyncWorker_24) [homeassistant.components.ais_updater] WARNING: Ignoring invalid distribution -ryptography (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages)

@Stravi
wykasuj to coś:

rm -rf /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/ryptography

i uruchom instalacje jeszcze raz z konsoli

curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/alfa.sh | bash

Skrypt instalacyjny jest rerunowalny - można go bezpiecznie odpalać wiele razy (do skutku).
Jeżeli coś będzie nie tak to pokaż logi z konsoli.

@Akszyn

Sesja, która restartuje proces ais, nie widzi go, bo pewnie stan procesów nie został zapisany w pm2 (jest tylko w pamięci). Sprawdzimy to jeszcze.

1 polubienie

Wykonałem polecenie:

rm -rf /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/ryptography

Kliknąłem instalację z GUI, ale wyglądała “tak samo” jak wcześniej, czyli sypało ostrzeżeniami i po restarcie, wersje się nie zmieniły.
Wykonałem polecenie:

curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/alfa.sh | bash

W logu nadal były ostrzeżenia, ale instalacja się udała.

Zajrzałem do folderu:

/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages

a tam takie kwiatki:
image
usunąłem to i puściłem jeszcze raz

curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/alfa.sh | bash

Tym razem bez ostrzeżeń.

Martwi mnie różnica między odpaleniem przez GUI i konsolę - docelowo spora część odbiorców będzie chciała wyklinać aktualizację.