Zegarek podświetlany z niemymi powiadomieniami DIY

Jak wieczorem oglądam telewizje muszę patrzeć na telefon która jest godzina, więc szukałem zegarka żeby postawić przy telewizorze, żeby mieć czas pod kontrolą. Na noc telefony się wyciszają, więc żadnych powiadomień nie słyszę. To muszę zrobić zegarek z powiadomieniami :slight_smile:

Potrzebujemy:
MAX7219
image
i płytkę np. wemos

no i jakąś obudowę,
mam drukarkę więc wziąłem pierwszy lepszy projekt:

chciałem czarny filament więc musiałem zmniejszyć grubość frontu do jednej warstwy 0.2mm - jest jak papier :slight_smile: ale widać podświetlone cyfry

Podłączamy płytkę do wyświetlacza
image

Wgrywamy ESPhome

esphome:
 name: matrix
 platform: ESP8266
 board: d1_mini

logger:

api:

ota:
 password: "bhthnjtrjrtjtrhththth"

wifi:
 ssid: *****
 password: ******

web_server:
 port: 80
 
 
captive_portal:

mqtt:
 broker: 192.168.00.00

time:
 - platform: homeassistant
  id: homeassistant_time
globals:
 - id: hapage
  type: int
  restore_value: no
  initial_value: '1'
  
spi:
 clk_pin: D5
 mosi_pin: D7

display:
 - platform: max7219digit
  id: display_max
  cs_pin: D8
  num_chips: 8
  intensity: 3
  scroll_speed: 100ms
  update_interval: 100ms
  lambda: |-
      if(id(power_on_off).state) { 
      it.intensity(atoi(id(habri).state.c_str()));
      if (id(hapage) == 1) {
       it.print(32, 0, id(digit_font), "UWAGA!");
       it.invert_on_off(true);
       it.scroll(false);
       } else {
        if (id(hapage) == 2) {
        it.strftime(36, 0, id(digit_font), "%H:%M", id(homeassistant_time).now()); 
        it.invert_on_off(false);
        it.scroll(false);
         
        } else {
         if (id(hapage) == 3) {
         it.printf(33, 0, id(digit_font), "%.1f°C", id(temp1).state); 
         it.invert_on_off(false);
         it.scroll(false);
         
         } else {
          if (id(hapage) == 4) {
          it.printf(32, 0, id(digit_font), "%s%%", id(humi1).state.c_str());
          it.invert_on_off(false);
          it.scroll(false);
          
          } else {
          if (id(hapage) == 5) { 
           it.printf(32, 0, id(digit_font), "%s", id(hatxt).state.c_str());
           it.invert_on_off(false);
           it.scroll_left();
           }
          
          } } } } };
switch:
 - platform: template
  name: "Display Power Switch"
  icon: mdi:dots-grid
  optimistic: true
  restore_state: yes
  turn_on_action:
   - binary_sensor.template.publish:
     id: power_on_off
     state: ON
  turn_off_action:
   - binary_sensor.template.publish:
     id: power_on_off
     state: OFF

font:
 - file: "font/pixelmix.ttf"
  id: digit_font
  size: 8


  
text_sensor:
 - platform: wifi_info
  ip_address:
   name: "Display IP Address"
  ssid:
   name: "Display Connected SSID"
  bssid:
   name: "Display Connected BSSID"
 - platform: homeassistant
  name: "HA Txt"
  id: hatxt
  entity_id: input_text.matrix_text

 - platform: homeassistant
  name: "HA Brightness"
  id: habri
  entity_id: input_number.matrix_bri
  

 - platform: homeassistant
  name: "Podworko Humidity"
  id: humi1
  entity_id: sensor.czujnik_temperatury_podworko_humidity
  
sensor:                    
 - platform: homeassistant
  name: "Podworko Temp"
  id: temp1
  entity_id: sensor.czujnik_temperatury_podworko_temperature
   
  
 - platform: wifi_signal
  name: "Display WiFi Signal Sensor"
  update_interval: 60s
 - platform: uptime
  name: "Display Uptime Sensor"

 - platform: homeassistant
  id: hapage1
  entity_id: input_number.matrix_page
  on_value:
   then:
    if:
     condition:
      lambda: 'return id(hapage) != int(x);'
     then:
      - globals.set:
        id: hapage
        value: !lambda 'return int(x);'
        
binary_sensor:     
  
 - platform: template
  name: "Power State"
  id: power_on_off
  internal: true
  

Mam tak że zmieniamy 5 widoków

 1. uwaga
 2. godzina
 3. temperatura
 4. wilgotnosc
 5. powiadomienie

podpiąłem sobie pod powiadomienia w NR, także jak jakies przychodzi to przełącza się na 1 ekran UWAGA i włacza wyłącza, potem na 5 z treścią powiadomienia, a normalnie wyświetla przygaszoną godzinę, temp, hum.
Możecie sobie zmienić po siebie, czy zrobic automatyzacje w HA, mi było tak wygodniej.

FLOW



W HA mamy tak:
thtrjhtrjtr

Robota na 5 min, a sprawdza się elegancko POLECAM :slight_smile:


mam podpięte pod usb telewizora

10 polubień

Taki zegarek chętnie bym kupił :+1:.

Ja również podpinam sie pod kupno bez obudowy. Mam drukarkę :grin:

Jakie to proste i banalne :grinning:.