Jak działa aktualizacja Asystenta domowego - Opis techniczny

Opis jak działa aktualizacja systemu Asystent domowy

System Asystent domowy ma kilka warstw, które okresowo aktualizujemy:

1. Linux

w tym kroku aktualizujemy pakiety binarne z naszego repozytorium, sprowadza się to do 2 komend:

apt update
apt upgrade

oraz, jeżeli trzeba, uruchamiamy skrypty w języku bash.

Technicznie to, co jest uruchamiane podczas tego kroku aktualizacji, napisane jest głównie w języku C / C++:

lub jest skryptem powłoki:

2. Android

w tym kroku aktualizujemy aplikację systemu Android, robią to tego typu komendy (pobranie i instalacja aplikacji na bramce):

curl -o "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/tmp/AisPanelApp.apk" -L https://powiedz.co/ota/android/AisPanelApp.apk
su -c "pm install -r /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/tmp/AisPanelApp.apk"

Technicznie to, co jest uruchamiane podczas tego kroku aktualizacji, napisane jest w języku Java lub Kotlin. Tu są kody naszych aplikacji:

a w serwisie OTA są gotowe kompilacje podpisane stosownymi kluczami: https://powiedz.co/ota/

3. Home Assistant

w tym kroku aktualizujemy aplikację Home Assistant, za pomocą tego typu komendy:

pip install ais-dom -U

Technicznie to, co jest uruchamiane podczas tego kroku aktualizacji, napisane jest w języku Python:

4. Zigbee

w tym kroku aktualizujemy aplikację Zigbee w sposób opisany tu:

Technicznie to, co jest uruchamiane podczas tego kroku aktualizacji, napisane jest w języku JavaScript / Node.js:


Jak widać w poszczególnych warstwach systemu działają różne technologie/języki.

Na bramce DEV dostępne są środowiska programistyczne, dzięki czemu nie tylko można uruchamiać gotowe programy, ale też pisać i uruchamiać własne programy bezpośrednio na urządzeniu. Więcej szczegółów:

Na bramce DEV można tworzyć / instalować programy w 4 najbardziej popularnych językach na świecie:

3 polubienia

po wpisaniu tej komendy

mam na środku napis connection closed image
I nie mogę sie połączyć z bramką od kilku minut ale jak odłączyłem ja od pradu i podłączyłem ponownie to wszystko wróciło do normy