Zawieszanie się bramki

Po dodaniu hacks i integracji z supla bramka przez noc poległa brak odpowiedzi i tu pojawia się problem bo głównie na tą integracje postanowiłem ja kupić
Mam sporo urządzeń na supli właściwie wszystko i przy dodaniu integracji wyrzuciło spora ilość nieobsługiwanych czujników i termometrów itd

Pozdrawiam
Mateusz Abramski

tyle wyrzuciło po uruchomieniu

2020-02-25 07:32:15 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration for hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: THERMOMETER, channel id: 3947

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: THERMOMETER, channel id: 4134

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 5852

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 5853

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 5854

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 7474

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 7475

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: THERMOMETER, channel id: 9359

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: HUMIDITYANDTEMPERATURE, channel id: 9360

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 10500

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: HUMIDITYANDTEMPERATURE, channel id: 10501

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 10502

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 10503

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 15403

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 17818

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 17819

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: OPENINGSENSOR_DOOR, channel id: 17820

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: OPENINGSENSOR_DOOR, channel id: 17821

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 17822

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 17823

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 17824

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: OPENINGSENSOR_WINDOW, channel id: 17825

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: CONTROLLINGTHEGATE, channel id: 17859

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: CONTROLLINGTHEGATEWAYLOCK, channel id: 17860

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 17861

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: OPENINGSENSOR_GATE, channel id: 17862

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: OPENINGSENSOR_GATEWAY, channel id: 17863

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 18363

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 18364

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 18365

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 18366

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 18368

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 18370

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: THERMOMETER, channel id: 18372

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 19849

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 19850

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 19851

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 19852

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 19856

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 20238

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 20408

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 20410

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: OPENINGSENSOR_GATEWAY, channel id: 20411

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 20412

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: HUMIDITYANDTEMPERATURE, channel id: 23371

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 23372

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: NONE, channel id: 23373

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: THERMOMETER, channel id: 23388

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ais_supla] Unsupported function: THERMOMETER, channel id: 23389

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of timer is taking over 10 seconds.

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_select is taking over 10 seconds.

2020-02-25 07:32:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_datetime is taking over 10 seconds.

2020-02-25 07:32:38 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_number is taking over 10 seconds.

2020-02-25 07:32:39 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error executing service <ServiceCall ais_ai_service.check_night_mode (c:3098d355cd6747a6bd8a5def01a32964): timer=False>

Traceback (most recent call last):

File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/core.py”, line 1249, in _safe_execute

await self._execute_service(handler, service_call)

File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/core.py”, line 1266, in _execute_service

await handler.func(service_call)

File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/asyncio/coroutines.py”, line 120, in coro

res = func(*args, **kw)

File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/ais_ai_service/init.py”, line 2492, in check_night_mode

quiet_mode = hass.states.get(“input_boolean.ais_quiet_mode”).state

AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘state’

2020-02-25 07:32:39 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error executing service <ServiceCall ais_ai_service.check_night_mode (c:251524d116274048a9dfad20c13e1eae): timer=False>

Traceback (most recent call last):

File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/core.py”, line 1249, in _safe_execute

await self._execute_service(handler, service_call)

File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/core.py”, line 1266, in _execute_service

await handler.func(service_call)

File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/asyncio/coroutines.py”, line 120, in coro

res = func(*args, **kw)

File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/ais_ai_service/init.py”, line 2492, in check_night_mode

quiet_mode = hass.states.get(“input_boolean.ais_quiet_mode”).state

AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘state’

2020-02-25 07:32:40 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_boolean is taking over 10 seconds.

2020-02-25 07:32:51 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of sensor platform darksky is taking over 10 seconds.

2020-02-25 07:32:54 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: Task exception was never retrieved

Traceback (most recent call last):

File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/core.py”, line 1216, in async_call

raise ServiceNotFound(domain, service) from None

homeassistant.exceptions.ServiceNotFound: Unable to find service frontend/set_theme

2020-02-25 07:33:02 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] Found duplicate device name iPhone (maffiu)

2020-02-25 07:33:02 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] Found duplicate device name iPhone (maffiu)

2020-02-25 07:33:08 WARNING (MainThread) [asyncio] socket.send() raised exception.

2020-02-25 07:33:08 WARNING (MainThread) [asyncio] socket.send() raised exception.

2020-02-25 07:33:08 WARNING (MainThread) [asyncio] socket.send() raised exception.

2020-02-25 07:33:08 WARNING (MainThread) [asyncio] socket.send() raised exception.

2020-02-25 07:33:08 WARNING (MainThread) [asyncio] socket.send() raised exception.

20

Błąd nie integruj supli przez dedykowany komponent, aby wpełni zintegrować musisz mieć własny serwer:

Ja też kupiłem bramkę aby zintegrować ją z Suplą, najbardziej zależało mi na sterowaniu głosowym bramami no i dodatkowy argument to automatyzacja. Jednak na dzień dzisiejszy nie powierzył bym jej moich automatyzacji. Jako że obok Supli na malinie mam jeszcze HA problem automatyzacji mam rozwiązany, ale co ze sterowaniem głosowym? Od kilku dni testuje bardzo perfidne rozwiązanie ale skuteczne, poświęciłem jeden moduł ROW-01 aby Supla zgodnie z harmonogramem rano przed wyjazdem do pracy zrestartowała mi bramkę i drugi raz po południu przed przyjazdem z pracy i tym sposobem Supla dwa razy dziennie daje nowe życie Jolce.

Rozumiem ze może w pełni nie działać integracja patrz termometry itd co jest opisane ale to ze bramka się wywala to jest dramat Co innego jest jak bym kupił sobie rpi wrzucił coś na niego i może się wywalać mógł bym mieć do siebie pretensje a tu się wsumie dowiedziałem ze jak jest pusta to działa prawidłowo Jestem bardzo szczęśliwy za ozdobnik za 200

Jeśli chodzi o problemy lub pytania techniczne związane z funkcjonowaniem bramki lub apllikacji, wbudowanymi i wspieranymi przez nas komponentami, to jedyną właściwą formą zgłoszenia takiej sytuacji jest napisanie maila do naszego supportu na info@sviete.pl

Taka informacja widnieje w poście powitalnym na tym forum, w naszej dokumentacji oraz w wiadomościach email, które klieci dostają ode mnie po zakupie.

Tajemnica jakas? Po co to forum ?

Chodzi chyba o wyciszenie problemu - pełna profeska. @hugoboss miał nosa i trafił w dziesiątke

Forum powstało 2 miesiące temu na prośbę użytkowników i dla użytkowników, którzy chcieli wymieniać się spostrzeżeniami.

Support mailowy jest jasno określony od początku sprzedaży naszych urządzeń, czyli od września 2018 roku a dołączając do tego forum zgadzacie się na jego formę

Pozdrawiamy!

2 polubienia

No właśnie my tutaj dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, jednym z głównych moich spostrzeżeń jest to że bramka jaką posiadam zawiesza się w nie regularnych odstępach czasowych, raz chodzi kilka godzin innym razem kilka dni chociaż był okres 16 (szesnaście) dni. Właśnie takim spostrzezeniem chciałem podzielić się z innymi użytkownikami. Forum to nie tylko wychwalanie danego produktu, uważam że na każdym forum powinno się opisywać nie tylko zalety ale i wady (o których często zapominamy wspomnieć i póżniej rodzą się flustracje!) aby potencjalni nabywcy mieli pełną świadomość co może ich czekać w trakcie użytkowania danego produktu. Więc jeszcze raz my tu dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, to zespół AIS zauważył że jest to problem i przypomniał nam że istnieje serwis AIS - DZIĘKUJEMY!!!

1 polubienie

Jak na moje to wina wersji softu 105… Ja mam 104.5 i nigdy żadnej zwiechy nie miałem. Wszyscy co tu piszecie macie wyższą wersje niż moja. Tylko @mariusz_70 napisał, ze wrocil do wersji 104.5, i dalej to samo, ale jednak miał na bramce już 105…
Ja bym szedł tym tropem, bo co chwila jest nowa wersja HA co wcale mi się nie podoba, a tu wszyscy obwiniacie zespół AIS.

1 polubienie

Restart co kilka dni byłby całkiem dobrym wynikiem u mnie raczej co kilka godzin a co do obwiniania zespołu to jak ktoś się podpisuje pod produktem i bierze pieniądze za produkt to ktoś za to co obiecał odpowiada wiec niewiem na co to usprawiedliwianie :confused:

@Cino111 przeczytaj jeszcze raz co napisałem

w styczniu była to wersja 0.103.8

aby wyeliminować błędy w becie instalowałem tylko wersje stabilne, i nigdzie nie napisałem że przed 0.104.5 miałem 0.105…
chociaż teraz mam już wersje 0.105.7 bo instaluje wszystkie wersje czekając na poprawę stabilności i od wczoraj jest wszystko OK! bramka jest wpięta bezpośrednio do prądu.

miałem to zrobić ale musiał bym zaniżyć wersję także HA na malinie bo zawsze porównuje tą samą wersje oprogramowania więc odpuściłem.

Odpowiedz mi na jedno pytanie jak myślisz gdzie leży problem - na malinie HA w wersji 0.105… i taką samą mam wersje na bramce,obie maszyny podłączone po kablu do sieci - malina chodzi a bramka wisi? Tylko bądź obiektywny.
Myślę że ten temat nie rozwinął by się tak bardzo gdyby AIS przyznało się do błędu a nie delikatnie sugerując nam że problem leży po naszej stronie:

A wiesz czemu tak sądzę - przypomnę ten temat:

tutaj zgłaszaliśmy że jest problem ze sterowaniem głosowym bramami i reakcja AIS:

wręcz nam dziękowano i żaden użytkownik nie wylewał swojej frustracji tyko wszyscy czekaliśmy na poprawki softu :

a co ciekawe (takie moje spostrzeżenie) w/w temacie zgłaszaliśmy problem, a w tym:

nawet nas zachęcano do zgłaszania błędów i problemów (i można by było przytoczyć tu wiele innych wątków)

czyli można zgłaszać problemy jak są banalne ale jak jest ciężki temat to nagle:

Jak dla mnie jest to słabe, bardzo słabe podejście.
Pozdrawiam.

1 polubienie

Ja się odniosę do mojej zacytowanej wyżej wypowiedzi.
Pisząc o tym, że po aktualizacji z 6.7.1 do 7.1.2 mogą wystąpić problemy z opisanym sposobem miałem na myśli soft zainstalowany na module. Wiele opisanych rozwiązań działa tylko na konkretnej wersji softu (Tasmoty, a co za tym idzie modyfikacji AIS) a po aktualizacji do nowszej wersji już nie. Ten wpis (cytat powyżej) w żaden sposób nie odnosi się do oprogramowania bramki.
O tym nawet pisał @admin.ai-speaker
Pierwsza zasada aktualizacji: jeśli działa - nie naprawiaj :slight_smile:

Co do stabilności samej bramki to w moim przypadku nie mam problemów, bramka chodzi stabilnie i naprawdę w porównaniu do wcześniejszych rozwiązań jakie miałem jestem mega zadowolony i śpię spokojnie bez obawy, że rano się obudzę a termostat nie zadziała (a tak miałem wcześniej na innym rozwiązaniu).
Co do podejścia zespołu AIS też mam inne zdanie i uważam że jest jak najbardziej profesjonalne :+1: :+1: :+1: :+1:

2 polubienia

Jest to odnośnik do całego tematu w którym poruszony był ten problem:

Nie miałem zamiaru nikogo “wywołać do tablicy”,jeśli odebrałeś to osobiście to Bardzo Przepraszam.

1 polubienie

Od początku informujemy otwarcie, że to forum nie jest działem pomocy technicznej. Jesteśmy tu obecni, ale nie zawsze i nie na wszystkie wątki odpowiadamy. Szanujmy swój czas.

@mariusz_70 Nasz support działa cały czas i na wszystkie wiadomości, które przychodzą na skrzynkę mailową zawsze odpowiadamy.
Wystarczy wysłać opis co się dzieje i w jakim momencie.

Pozdrawiamy!

nie rozumiem waszego podejścia po pierwsze ton waszych komentarzy na forum jest rozbieżny z tonem mailowym na forum jest wręcz zbywający i atakujący a jak by nie było forum jest do wszego produktu i ten wątek dotyczy wspólnego lub podobnego problemu kilku użytkowników nie wiem ile was tam jest ale możne trzeba zmienić operatora forum i szczerze mówiąc gdybym nie uważał ze wasze urządzenie ma potencjał to olał bym to i wam go odesłał w cholerę po tym co tu zobaczyłem :confused:

1 polubienie

Maffiu - przesadzasz…

3 polubienia

Przez ostatni tydzien czasu robilem testy - usunalem wszystkie custom_components i przez ten czas AIS nie zawiesil sie ani razu. Poprzednio zwiechy byly min. raz dziennie. Zatem w moim konkretnym przypadku problemem byly wlasnie custom_components a nie mojej bramki AIS.

Co prawda rownolegle mam oryginalne HA na malinie i tam zadnych problemow ze stabilnoscia nie mialem, niemniej jednak przyjmuje do wiadomosci ze AIS oficjalnie nie wspiera custom_components. Wiec trudno sie mowi, zaczynam powoli flaszowac Tasmota moje sonoffy, kolejna rozrywka jako ze troche ich mam :slight_smile:

1 polubienie

Ja poświęciłem trochę czasu na to od razu i nie miałem żadnych problemów z zawieszaniem się Jolki. Teraz nie wyobrażam sobie żeby korzystać z chmury producenta…

Ja mam ich ponad 20, niektore w trudno dostepnych miejscach, wiec mi sie nie chcialo. Z Alexa i Google Home dzialaly bez problemu :slight_smile:
Ciekawostka - ostatnio zaczalem proby flaszowania bez rozbierania urzadzenia, za pomoca SonOTA ale moj slampher cos jest oporny, nie chce sie przestawic w tryb parowania. Ale to juz off-topic