😺 Wydania wersji Ola

Na kanale ALFA wydaliśmy wersję Ola

:smiley_cat: :tada:

Co nowego:

 1. Najnowsza wersja BETA Home Assistant
  image
 1. Najnowsze zigbee2mqtt
2 polubienia

Dzięki :slight_smile: Wszystko poszło jak trzeba.
Tasmota wymagała restartu, to jedyna aktywność jaką wykonałem.

u mnie bez problemów poszło

Zrobiłem dzisiaj update ALFY z 2023.1.3 do 2023.1.7 ( swoją drogą dlaczego bez aktualizacji zigbee?) i po aktualizacji pokazuje się informacje, iż kanał aktualizacji to PROD oraz dostęne są tylko stare wersje elementów systemu.

U mnie po aktualizacji jest kanał Alfa

Po restarcie HA, wrócił kanał ALFA.
Co ciekawe to aktualizacja Alfy zrobiła jednocześnie downgrade zigbee. Miałem już ręcznie wgrane 1.29.2 (bo jest tam krytyczna łatka dla moich czujników SNZB-04) i po aktualizacji wróciło do 1.29.0, także dziś rano się zorientowałem, że czujniki SNZB-04 znowu nie działają i zjadły przez noc baterie

ponownie pokazuje się wersja nikodem PROD…
oczywiście synchronizacje zrobione, a nawet obrazek kota świadczy o wydaniu Ola, a nie Nikodem

Wypróbuj to rozwiązanie: w podobnej sytuacji kiedyś komuś pomogłem.

Pierwsze co tak zrobiłem

Czasem jeszcze to wina cookies/plików w przeglądarce (sprawdź w trybie incognito czy dobrze się wyświetla)

Oczywiste oczywistości piszesz :slight_smile: Nie tu leży problem niestety

Nowe wydanie na kanale ALFA

Co nowego:

1. Najnowszy Home Assistant 2023.2.0

2. Najnowsze Zigbee2mqtt

3. Domyślny zapis zdarzeń systemu (komponent recorder) w pliku na dysku

Dane z rekordera są przesyłamy na bieżąco po zmianie stanu i wykresy są aktualizowane w czasie rzeczywistym. To wszystko dzieje się bez nadmiernego obciążania bazy danych zapisami, dzięki temu możemy usunąć naszą nakładkę na konfigurację bazy danych i stosować standardową konfigurację z Home Assistant.

To nasza standardowa konfiguracja rekordera

recorder:
 purge_keep_days: 5
 db_url: sqlite:////data/data/com.termux/files/home/AIS/home-assistant_v2.db
 commit_interval: 30

Jeżeli chcemy skonfigurować inną bazę do zapisu to należy napisać własną konfigurację w configuration.yaml wg opisu komponentu Home Assistant Recorder - link poniżej:

4. Asystent

Home Assistant zaprezentował własnego asystenta, który zamienia komendy na intencje i akcje, w ten sposób można sterować urządzeniami. Działa bardzo podobnie do naszego asystenta - Jolki. Funkcjonalność w HA jest nowa i jeszcze niekompletna dlatego na tym etapie zostawiamy naszego asystenta, ale Home Assistant zapowiada, że będzie w tym roku rozwijał sterowanie głosowe i jak asystent dostarczany z Home Assistant będzie umieć więcej, to w ciągu kilku miesięcy przełączymy się na niego.

3 polubienia

i znów powtórka z rozrywki ale tym razem na dev 3 po aktualizacji takie kwiatki


oraz szkoda że znikła możliwość zapisu na kartę SD z GUI oraz takie błędy sa w logach

Logger: homeassistant
Source: components/dhcp/__init__.py:277
First occurred: 2 lutego 2023 19:07:49 (17 occurrences)
Last logged: 11:07:49

Error doing job: Task exception was never retrieved
Traceback (most recent call last):
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/dhcp/__init__.py", line 277, in async_discover
  for host in await self._discover_hosts.async_discover():
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/aiodiscover/discovery.py", line 156, in async_discover
  sys_network_data = await loop.run_in_executor(None, self._get_sys_network_data)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
  result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/aiodiscover/discovery.py", line 150, in _get_sys_network_data
  sys_network_data.setup()
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/aiodiscover/network.py", line 151, in setup
  resolvers = load_resolv_conf()
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/aiodiscover/network.py", line 47, in load_resolv_conf
  with open("/etc/resolv.conf") as file:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/etc/resolv.conf'
Logger: homeassistant.helpers.frame
Source: helpers/frame.py:77
First occurred: 2 lutego 2023 18:07:27 (1 occurrences)
Last logged: 2 lutego 2023 18:07:27

Detected integration that called async_setup_platforms instead of awaiting async_forward_entry_setups; this will fail in version 2023.3. Please report issue for ais_android using this method at homeassistant/components/ais_android/__init__.py, line 195: hass.config_entries.async_setup_platforms(entry, PLATFORMS)
Logger: homeassistant.components.ais_android.config_flow
Source: components/ais_android/config_flow.py:215
Integration: AIS Android (documentation, issues)
First occurred: 2 lutego 2023 18:07:16 (1 occurrences)
Last logged: 2 lutego 2023 18:07:16

Already configured. This yaml configuration has already been imported. Please remove it
`Logger: homeassistant.components.input_select
Source: components/input_select/__init__.py:368
Integration: Pole wyboru (documentation, issues)
First occurred: 2 lutego 2023 18:08:10 (3 occurrences)
Last logged: 2 lutego 2023 18:08:12

Current option: - no longer valid (possible options: Moje Ulubione, Moje Lokalne, Dzieci, Historyczne, Informacyjne, Inne, Katolickie, Klasyczne, Muzyczne, Muzyczne - Rock, Naukowe, Popularne TuneIn, Publiczne, Regionalne, Rosyjskie, Słowo, Udostępnione Informacyjne, Udostępnione Muzyczne, Udostępnione Muzyczne - Rock, Udostępnione Regionalne)
Current option: - no longer valid (possible options: Moje Ulubione, Biznes, Edukacja, Familijne, Gry i Hobby, Humor, Informacyjne, Komedia, Książki, Kuchnia, Marketing, Rmf maxxx, Sport i rekreacja, Sztuka, TV i film, Technologia, Tyflopodcast, Zdrowie)
Current option: - no longer valid (possible options: Moje Ulubione, Jules Gabriel Verne, Ignacy Krasicki, Horacy, Miłosz Biedrzycki, Louisa May Alcott, Hans Christian Andersen, Autor nieznany, Bolesław Prus, Anton Czechow, Arystoteles, Józef Czechowicz, Adam Mickiewicz, Honoré de Balzac, Justyna Bargielska, Henryk Sienkiewicz, Edgar Allan Poe, Cyprian Kamil Norwid, Juliusz Słowacki, Paweł Beręsewicz, Jacob i Wilhelm Grimm, Tadeusz Borowski, Dante Alighieri, Julian Korsak, Molière (Molier), Stefania Buda, Bruno Jasieński, Władysław Stanisław Reymont, Stanisław Jachowicz, Anna Chuda, Joseph Mohr, Johann Wolfgang von Goethe, Anna Cieśla, Maria Konopnicka, Joseph Conrad, Jan Andrzej Morsztyn, Maria Dąbrowska, Adam Asnyk, Zgromadzenie Ogólne ONZ, Charles Dickens, Eliza Orzeszkowa, Franciszek Karpiński, Stefan Żeromski, Miguel de Cervantes Saavedra, Fiodor Dostojewski, Arthur Conan Doyle, Bolesław Leśmian, Julia Fiedorczuk, Darek Foks, Agnieszka Frączek, Jan Kochanowski, François Rabelais, George Gordon Byron, Gustav Meyrink, Halina Górska, Stefan Grabiński, Jan Grabowski, Mariusz Grzebalski, Wioletta Grzegorzewska, Antonina Domańska, E. T. A. Hoffmann, Homer, Hugh Lofting, Jan Kasprowicz, Pjotr Janicki, Władysław Bełza, Bożena Keff, Rudyard Kipling, Barbara Klicka, Joanna Papuzińska, Szczepan Kopyt, Janusz Korczak, Julian Kornhauser, Zofia Kucharczyk, Antoni Lange, Maurice Leblanc, Artur Oppman, Frances Hodgson Burnett, Subcomandante Marcos, Antoni Malczewski, Michał Matys, Gabriela Zapolska, Krystyna Miłobędzka, Teofil Lenartowicz, Joanna Mueller, Klara Nowakowska, Platon, Andrzej Frycz Modrzewski, Ferdynand Ossendowski, Jan Chryzostom Pasek, Edward Pasewicz, Charles Perrault, William Makepeace Thackeray, Marta Podgórnik, Mendele Mojcher-Sforim, Jacek Podsiadło, Wacław Potocki, Julian Ursyn Niemcewicz, Michel de Montaigne, Stanisław Staszic, Mark Twain, Aleksander Puszkin, Radek Rak, Daniel Defoe, Bianka Rolando, Marek Aureliusz, Safona, Antoine de Saint-Exupéry, Emilio Salgari, Feliks Salten, Bruno Schulz, Tadeusz Boy-Żeleński, Paweł Sołtys, Piotr Sommer, Mikołaj Sęp Szarzyński, Andrzej Sosnowski, Alfred de Musset, Barbara Sroczyńska, Robert Louis Stevenson, Ziemowit Szczerek, Owidiusz, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Magdalena Tulli, Wergiliusz, Adam Wiedemann, François Villon, Agnieszka Wolny-Hamkało, Wiktor Teofil Gomulicki, Zofia Wydro)
1 polubienie

powierdzam u mnie jeszcze
Logger: homeassistant.components.webhook
Source: components/conversation/default_agent.py:13
Integration: Webhook (documentation, issues)
First occurred: 17:24:00 (2 occurrences)
Last logged: 17:24:03

Error processing webhook aisdomprocesscommandfromframe
Traceback (most recent call last):
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/webhook/init.py”, line 149, in async_handle_webhook
import homeassistant.components.ais_ai_service as ai
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/ais_ai_service/init.py”, line 19, in
from homeassistant.components import ais_cloud, ais_drives_service, conversation
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/conversation/init.py”, line 20, in
from .default_agent import DefaultAgent
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/conversation/default_agent.py”, line 13, in
from hassil.intents import Intents, ResponseType, SlotList, TextSlotList
ModuleNotFoundError: No module named ‘hassil’

Jak zaktualizować inaczej wersje alfa? Mi ze script alfa.sh pobiera to co na screenshot.

Druga sprawa nie widzi mojej bramy xiaomi 3. Taki błąd sie pojawia w logu.

Nowe wydanie na kanale alfa, co nowego:

Najnowszy Home Assistant Release 2023.2.4

Komponent HA Assist połączony z Jolką

Połączyliśmy asystenta Home Assistant z naszą Jolką :slight_smile: Po wykonaniu komendy najpierw asystent z HA rozpoznaje intencje i wykonuje powiązaną akcję, a jak HA nie rozumie komendy to Jolka przejmuje rezpoznanie intencji i wykonanie akcji.

PS
Home Assistant zapowiada, że w roku 2023 będzie rozwijał asystenta głosowego. Można się spodziewać, że w tym roku, w aplikacji HA na telefon pojawi się możliwość przesyłania komend głosowych (tak jak w aplikacji ais-dom).

4 polubienia

Wy aplikacje na wearos poprawcie

2 polubienia

Po aktualizacji mam taki błąd:
image

2 polubienia

Zrestartuj ponownie całą bramkę i powinno być już OK. Przynajmniej u mnie to pomogło :slight_smile:

2 polubienia

Dzięki, faktycznie pomogło. U mnie były trzy tego typu błędy, a restart musiałem wykonać z konsoli (pm2 restart ais), bo naciśnięcie „Uruchom ponownie” w menu konfiguracji bramki powodowało tylko wyświetlanie kolejnego błędu.